Utrikes värdeförsändelser

Värdeförsändelser, dvs. Rekommenderat brev och Brev med mottagningsbevis lämpar sig för sändning av både viktiga dokument och små värdeföremål. Dina försändelser omfattas av uppföljning, postning av kvitto och identifiering av mottagare då försändelsen överlämnas.