Utrikes svarsförsändelse

Svarsförsändelse är ett enkelt sätt för din kund att göra beställningar, ge svar och begära kontakt. Den är avgiftsfri för kunden, och du betalar endast för returnerade försändelser samt en månadsavgift för tjänsten. Svarsförsändelse lämpar sig väl även för myndighetskontakter.

Internationella svarsförsändelse

Utrikes svarsförsändelse

Tjänsten fungerar överallt i världen. Den är ett lätt sätt att samla in svar och respons. Internationell svarsförsändelse ökar mängden respons, eftersom den är enkel och avgiftsfri för avsändaren. Adressaten betalar endast för faktiska svarsförsändelser. 

Internationella svarsförsändelser kan vara av maxistorlek i flera europeiska länder. Detta möjliggör returnering av små varor, och således ingår internationella svarsförsändelser i tjänster för distanshandlare som idkar handel med utlandet.

Svarsförsändelsen kan vara en förtryckt kupong, ett kuvert, ett kort eller en förpackning. Till anteckningssättet hör två tjocka vågräta linjer. De vågräta linjerna skall vara 3 mm tjocka och placerade på 14 mm avstånd från varandra.

Ladda portobeteckningen

Alla anteckningar ska tryckas eller skrivas ut med mörk färg, helst med svart eller mörkblått, så att anteckningarna syns tydligt mot ljus bakgrund. Anteckningarna kan skrivas ut på en dekal. Påskrifter gjorda för hand godkänns inte.

Internationella svarsförsändelser retureras till Finland med samma hastighet som Priority-brev. De sorteras och levereras fram med samma hastighet som Priority-brev. Betechningar trycks på franska eller engelska och postnumret är FI-00003 HELSINKI.

Maximivikt till utlandet

2 kg Belgien, Danmark, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Latvien, Lietauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjeckien, Ungern och Österrike.
1 kg   Italien och Tyskaland
50 g övriga länder (inte tillgänglig till Bulgarien)