Utrikes Priority-brev

Utrikes Priority-brev är personliga och har ett utmärkt uppmärksamhetsvärde. Priority-brev levereras alltid till adressaten via snabba förbindelser. Retur till avsändaren ingår i priset om adressaten inte anträffas.

Om adressen är felaktig, garanterar Världspostkonventionen en adressklarering i mållandet och leverans till adressatens gällande adress utan separat avgift. Om utredningen inte ger något resultat, returnerar mållandet brevet utan extra kostnader till den finländska adressen som anges i avsändaruppgifterna på kuvertet.