Utrikes Economy-brev

Economy-brev är det förmånligaste postningssättet och lämpar sig då när ditt meddelande inte är brådskande. Retur till avsändaren ingår i priset om adressaten inte anträffas

Om adressen är felaktig, garanterar Världspostkonventionen en adressklarering i mållandet och leverans till adressatens gällande adress utan separat avgift. Om utredningen inte ger något resultat, returnerar mållandet brevet utan extra kostnader till den finländska adressen som anges i avsändaruppgifterna på kuvertet.