Samlingspostbox är en finländsk adress

Samlingspostbox är en lösning när ditt företag har verksamhet i utlandet och behöver en finländsk postadress. Till samlingspostboxen hör också lagerutrymme för mottagning och vidarebefordran av försändelser.