Postbox lämpar sig för företag som startar sin verksamhet

Från en postbox hämtar du din post när det passar dig och får den till och med snabbare än i samband med utdelningen av dagspost. Du kan använda en postboxadress och en låsbar postbox på ett valfritt serviceställe.

Postbox