Sorteringstjänst

Sorteringstjänsten stöder förarbetet för postningen på ett automatiskt och partispecifikt sätt. Verktyget säkrar leveransen ända fram, minskar kvalitetsfel i postningarna och gör leveranskedjan mer transparent. Användningen av Sorteringstjänsten är avgiftsfri för både kunden och postningsföretaget. Den lämpar sig för postning av brev, tidningar och direktmarknadsföringsförsändelser.

Så här fungerar sorteringstjänsten

Sorteringstjänsten

Kodernas placering på försändelserna

Kontakta din kontaktperson på Posti för koderna. Du kan välja mellan tre olika koder.

  • 2D (16x16 = 8x8 mm)
  • 2D (8x32 = 4x16 mm)
  • 4-placeringskod (5x50 mm)

Koderna

När kan jag påskynda transporthastigheten för mina försändelser?

Din försändelserna i regel är framme på den tredje dagen efter postinlämningen. Genom att använda Sorteringstjänsten kommer din försändelse i regel fram redan på den andra vardagen, förutsatt att följande villkor uppfylls:

  • Du använder någon av följande tjänster: Economy-brev, Tidning, Dagstidning, Tidskrift

  • Partistorlekarna och delpartierna för din försändelse är tillräckligt stora: Economy-brev: 25 000 st., Tidning, Dagstidning och Tidskrift: 15 000 st.

  • Postningsföretaget buntar ihop försändelserna eller packar dem i lådor i enlighet med Sorteringstjänstens anvisningar

  • Läs mer om villkoren i avsnittet "Vanliga frågor"

Även om Sorteringstjänsten används delas försändelser dock inte ut på tisdagar. När en försändelse postas på fredag delas den ut på onsdag.