Sorteringstjänst

Sorteringstjänsten stöder förarbetet för postningen på ett automatiskt och partispecifikt sätt. Verktyget säkrar leveransen ända fram, minskar kvalitetsfel i postningarna och gör leveranskedjan mer transparent. Användningen av Sorteringstjänsten är avgiftsfri för både kunden och postningsföretaget. Den lämpar sig för postning av brev, tidningar och direktmarknadsföringsförsändelser.

Så här fungerar sorteringstjänsten

Sorteringstjänsten

När kan jag påskynda transporthastigheten för mina försändelser?

I början av 2017 sker det ändringar i transporthastigheterna för tjänsterna, varefter en del av försändelserna i regel är framme på den tredje dagen efter postinlämningen. Genom att använda Sorteringstjänsten kommer din försändelse i regel fram redan på den andra vardagen, förutsatt att följande villkor uppfylls:

  • Du använder någon av följande tjänster: Economy-brev, Kunddirekt, Tidning, Dagstidning, Tidskrift

  • Partistorlekarna och delpartierna för din försändelse är tillräckligt stora: Economy-brev och Kunddirekt: 25 000 st., Tidning, Dagstidning och Tidskrift: 15 000 st.

  • Postningsföretaget buntar ihop försändelserna eller packar dem i lådor i enlighet med Sorteringstjänstens anvisningar

Även om Sorteringstjänsten används delas försändelser dock inte ut på tisdagar. När en försändelse postas på fredag delas den ut på onsdag. Läs mer om hur utdelningsdagarna förnyas.