Inrikes värdeförsändelser

Värdeförsändelser lämpar sig för sändning av såväl viktiga dokument som små värdeföremål. Du får uppföljning, postning av kvitto och identifiering av mottagare då försändelsen överlämnas för dina försändelser.