Inrikes värdeförsändelser

Värdeförsändelser lämpar sig för sändning av såväl viktiga dokument som små värdeföremål. Du får uppföljning, postning av kvitto och identifiering av mottagare då försändelsen överlämnas för dina försändelser.

Mottagning

Vi har uppdaterat våra instruktioner för överlämnande för att motsvara kundernas förändrade användningssätt. Läs mer om kvitteringsrätt.