Svarsförsändelsen aktiverar kunden

Svarsförsändelse är ett enkelt sätt för din kund att göra beställningar, ge svar och begära kontakt. Den är avgiftsfri för kunden, och du betalar endast för returnerade försändelser samt en månadsavgift för tjänsten. Svarsförsändelse lämpar sig väl även för myndighetskontakter.

Posti Economysvar

svarsförsändelse

När du har ingått tjänsteavtal får du en avgiftsbelagd avtalskod. Du kan använda i dina svarsförsändelser som tilläggstjänst även infokoder, med vilka du får dina svarsförsändelser sorterade enligt infokod. Du kan göra beställningar samt ändringar i svarsförsändelser eller infokoder med nätblanketten. Kunden ansvarar för tryck och utskrift av försändelse- och portobeteckning.

Portobeteckningen för svarsförsändelse är en rektangel, rekommenderad storlek 30 x 40 mm och svart färg. Adresspåskriften på Economysvar-försändelser är av formen:

Företag Ab
Info: XXXXX
Tunnus: 50XXXXX
00003 SVARFÖRSÄNDELSE

På Economysvar används alltid postnumret 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Posti Expressvar

Laboratorionäytteiden lähettäminen

Laboratorieprov framme snabbt, säkert och varsamt.

Expressvar lämpar sig för kunder som tar emot laboratorieprov. Försändelsen kan uppföljas med Express-tilläggstjänsten genom att fästa en Express-etikett på försändelsen. Express-svar levereras följande dag mellan ett begränsat antal orter. Express-svar kan skickas till kunder som har ett avtal med Posti om användningen av tjänsten Express-svar. Läs anvisningarna för hur du skickar laboratorieprov som express-svarsförsändelse.