Svarsförsändelsen aktiverar kunden

Svarsförsändelse är ett enkelt sätt för din kund att göra beställningar, ge svar och begära kontakt. Den är avgiftsfri för kunden, och du betalar endast för returnerade försändelser samt en månadsavgift för tjänsten. Svarsförsändelse lämpar sig väl även för myndighetskontakter.

Inrikes Posti Economy svarsförsändelse

svarsförsändelse

När du har ingått tjänsteavtal får du en avgiftsbelagd avtalskod. Du kan använda i dina svarsförsändelser som tilläggstjänst även infokoder, med vilka du får dina svarsförsändelser sorterade enligt infokod. Du kan göra beställningar samt ändringar i svarsförsändelser eller infokoder med nätblanketten. Kunden ansvarar för tryck och utskrift av försändelse- och portobeteckning.

Portobeteckningen för svarsförsändelse är en rektangel, rekommenderad storlek 30 x 40 mm och svart färg. Adresspåskriften på Economy-svarsförsändelser är av formen:

Företag Ab
Info: XXXXX
Tunnus: 50XXXXX
00003 SVARFÖRSÄNDELSE

På Economy-svarsförsändelser används alltid postnumret 00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Economy-svarsförsändelse i maxistorlek förnyas och ersätts med andra sändningssätt 1.6.2018
1. Företag som avsändare, alternativ
- Express-paket, med egenskapen betalaren någon annan än avsändaren, när returneraren är Postis avtalskund.  
- Att skicka med Skicka enkelt-kod: Företaget betalar önskad transport och ger returneraren en Skicka enkelt-kod, med vilken paketet kan lämnas för transport i bl.a. en automat.
2. Konsument- eller kontantkund som avsändare, alternativ
- När företaget som tar emot returförsändelser har tecknat ett Kundreturavtal med Posti, kan försändelserna returneras via Posti och automaterna som kundretur.
- Att skicka med Skicka enkelt-kod.

Inrikes express-svarsförsändelse

Laboratorionäytteiden lähettäminen

Laboratorieprov framme följande dag, säkert och varsamt.

Express-svar lämpar sig för kunder som tar emot laboratorieprov. Försändelsen kan uppföljas med Express-tilläggstjänsten genom att fästa en Express-etikett på försändelsen. Express-svar levereras följande dag mellan ett begränsat antal orter. Express-svar kan skickas till kunder som har ett avtal med Posti om användningen av tjänsten Express-svar. Läs anvisningarna för hur du skickar laboratorieprov som express-svarsförsändelse.

 

Posti Provförsändelse

Förnyad tjänst för skickande av laboratorieprov från Posti SmartShip 1.1.2017. Tjänsten svarar på behovet av att snabbt och tillförlitligt få laboratorieprover i brevstorlek, tagna av djur eller människor, framme till följande dag. Tjänster omfattar expressbrevens transporthastighet och uppföljning

Dimensioner:
Provförsändelsen skickas i en gul-svartrandig förpackning.
Minimistorlek: 90 x 140 x 0,2 mm, maximistorlek: längd + bredd + tjocklek maximi 900 mm, längden dock max. 600 mm, maximivikt: 2 kg. .

Adresspåskrift:
På provförsändelser används adresskort för Provförsändelse som kan skrivas ut via Post SmartShip och provförsändelsens postnummer, vars andra siffra alltid är 1 och den sista alltid är 6. Mottagarens adress är till exempel Postrutten 7 A, 00230 Helsingfors. När man skickar en Provförsändelse till adressen är den Postrutten 7 A, 01006 Helsingfors

Tilläggstjänster:
Lördagsutdelning och Betalaren någon annan än avsändaren. .