Standardbrev är det förmånligaste alternative

Om adressen är felaktig eller föråldrad görs en adressklarering för Standardbrev och brevet levereras till adressatens gällande postadress utan separat kostnad. Om det inte går att utreda den rätta adressen, returneras brevet till dig.