Posti Provförsändelse

 

Förnyad tjänst för skickande av laboratorieprov från Posti SmartShip. Tjänsten svarar på behovet av att snabbt och tillförlitligt få laboratorieprover i brevstorlek, tagna av djur eller människor, framme till följande dag. Tjänster omfattar uppföljning.  Transporthastigheten är från avsändningen till nästa dag.

 

Sändning av Provförsändelse

Laboratorionäytteen pakkaus

Dimensioner: 

Provförsändelsen skickas i en gul-svartrandig förpackning.

  • Minimistorlek: 90 x 140 x 0,2 mm
  • Maximistorlek: längd + bredd + tjoklek maximi 900 mm, längden dock max. 600 mm
  • Maximivikt: 2 kg

Adresspåskrift:
På provförsändelser används adresskort för Provförsändelse som kan skrivas ut via Post SmartShip och provförsändelsens postnummer, vars andra siffra alltid är 1 och den sista alltid är 6. Mottagarens adress är till exempel Postrutten 7 A, 00230 Helsingfors. När man skickar en Provförsändelse till adressen är den Postrutten 7 A, 01006 Helsingfors

Tilläggstjänster:
Lördagsutdelning och Betalaren någon annan än avsändaren.