Posti Provförsändelse

Provförsändelse är en tjänst för skickande av laboratorieprov från Posti SmartShip. Tjänsten svarar på behovet av att snabbt och tillförlitligt få laboratorieprover i brevstorlek, tagna av djur eller människo. Tjänster omfattar uppföljning. 

  • Merparten av Provförsändelser transporteras med 01-hastighet dvs. är framme följande vardag. Om transportsträckan inte omfattas av 01-hastigheten, transporteras försändelse med 02-hastighet. Kontrollera leveranshastighet från leveranstidsförfrågan (se Expressbrev). 

Sändning av Provförsändelse

Laboratorionäytteen pakkaus

Dimensioner: 

Provförsändelsen skickas i en gul-svartrandig förpackning.

  • Minimistorlek: 90 x 140 x 0,2 mm
  • Maximistorlek: längd + bredd + tjoklek maximi 900 mm, längden dock max. 600 mm
  • Maximivikt: 2 kg

Adresspåskrift:
På provförsändelser används adresskort för Provförsändelse som kan skrivas ut via Post SmartShip och provförsändelsens postnummer, vars sista fyra siffror alltid är 1006, till exempel 01006 Helsingfors och 71006 Kuopio.

Tilläggstjänster:
Lördagsutdelning och Betalaren någon annan än avsändaren.