Nätfaktura

Med Postis Nätverket-tjänst kan du skicka nätfakturor till företag. Du behöver inte göra investeringar eller ha ett separat faktureringsystem.