Economy-brev - förmånlig och säkert

Förmånliga Economy når mottagaren i regel den den fjärde arbetsdagen efter inlämning. Om adressen är felaktig eller föråldrad, görs en adressklarering för Economy-brev och brevet levereras till adressatens gällande postadress utan separat kostnad.