Beställning, ändring eller uppsägning av svarförsändelsekod

Om du vill göra ändringar i din svarsförsändelsetjänst, komplettera de uppgifter som begärs på blanketten och välj därefter ”Sänd”. Vi handlägger din beställning snabbt.

Du får mer information om svarsförsändelsen.

tjänsten.

Med denna blankett kan du

Beställning av svarförsändelsekod

Med denna blankett kan du beställa högst tre (3) infokoder/svarsförsändelsekoder. Från och med 1.1.2019 öppningsavgift 16,00 €/st.

Fält som markerats med asterisk är obligatoriska.

Kunduppgifter

Beställning

Från och med 1.1.2018 öppningsavgift 15,00 €/st

1 - Jag beställer en infokod för svarförsändelsekoden

Till exempel för kostnadsställespecifik specification. Från och med 1.1.2019 öppningsavgift 16,00 €/st.

2 - Jag beställer en infokod för svarförsändelsekoden

Till exempel för kostnadsställespecifik specification. Från och med 1.1.2019 öppningsavgift 16,00 €/st.

3 - Jag beställer en infokod för svarförsändelsekoden

Till exempel för kostnadsställespecifik specification. Från och med 1.1.2019 öppningsavgift 16,00 €/st.

Beställning av infokod för befintlig svarförsändelsekod

Med denna blankett kan du beställa högst tre (3) infokoder/svarsförsändelsekoder. Från och med 1.1.2019 öppningsavgift 16,00 €/st.

Fält som markerats med asterisk är obligatoriska.

Kunduppgifter

1 - Jag beställer en infokod för svarförsändelsekoden

Till exempel för kostnadsställespecifik specification. Från och med 1.1.2019 öppningsavgift 16,00 €/st.

2 - Jag beställer en infokod för svarförsändelsekoden

Till exempel för kostnadsställespecifik specification. Från och med 1.1.2019 öppningsavgift 16,00 €/st.

3 - Jag beställer en infokod för svarförsändelsekoden

Till exempel för kostnadsställespecifik specification. Från och med 1.1.2019 öppningsavgift 16,00 €/st.

Ändring av uppgifter för svarförsändelsekod

Ändring av uppgifter för svarförsändelsekod.

Kunduppgifter

Uppsägning av svarsförsändelsetjänst/kod/info

Fält som markerats med asterisk är obligatoriska.

Uppgifter

Uppsägning av alla svarförsändelsekoder

Med denna blankett säger kunden upp alla svarförsändelsekoder. Uppsägningstiden är en (1) månad.

Uppsägning av en enstaka svarförsändelsekod

Med denna blankett säger kunden upp en enskild svarförsändelsekod. Uppsägningstiden är en (1) månad.

Uppsägning av en eller flera infokoder

Med denna blankett kan kunden säga upp en eller högst tre (3) infokoder i anknytning till svarförsändelsekoder. Uppsägningstiden är en (1) månad.

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet. Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.