Ansökan om skadeersättning

Villkoren för Posti Ab:s tjänster och skadestånd har framställts för konsumenterna och kontaktkunderna i De allmänna villkoren för posttjänsterna och för avtalskunderna i leverans-, avtals- och produktvillkoren. Förutsättningen för skadestånd är att Posti har konstaterat skadan. Villkoren för Posti Ab:s tjänster och skadestånd har framställts för konsumenterna och kontaktkunderna i De allmänna villkoren för posttjänsterna och för avtalskunderna i leverans-, avtals- och produktvillkoren. Förutsättningen för skadestånd är att Posti har konstaterat skadan.


Må observeras när man skickar bifogade filer: Det går att skicka högst tre bifogade filer med denna blankett och den största tillåtna storleken på en fil är 2 Mb (megabyten). Tillåtna filtyper: PDF, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, PNG, JPG, BMP, GIF, TXT ja RTF.

Skadeanmälan som bilaga
Fakturakopior som bilaga
Annan utredning som bilaga

Uppgifter om försändelsen

Avsändare

Mottagare

Uppgifter om den sökande och skadans värde


På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet. Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.