Ansökan om skadeersättning

Villkoren för Posti Ab:s tjänster och skadestånd har framställts för konsumenterna och kontaktkunderna i De allmänna villkoren för posttjänsterna och för avtalskundernai leverans-, avtals- och produktvillkoren. Förutsättningen för skadestånd är att Posti har konstaterat skadan. Villkoren för Posti Ab:s tjänster och skadestånd har framställts för konsumenterna och kontaktkunderna i De allmänna villkoren för posttjänsterna och för avtalskundernai leverans-, avtals- och produktvillkoren. Förutsättningen för skadestånd är att Posti har konstaterat skadan.


Må observeras när man skickar bifogade filer: Det går att skicka högst tre bifogade filer med denna blankett och den största tillåtna storleken på en fil är 2 Mb (megabyten). Tillåtna filtyper: PDF, DOC, XLS, PPT, DOCX, XLSX, PPTX, PNG, JPG, BMP, GIF, TXT ja RTF.

Skadeanmälan som bilaga
Fakturakopior som bilaga
Annan utredning som bilaga

Uppgifter om försändelsen

Avsändare

Mottagare

Uppgifter om den sökande och skadans värde