Respons

Kontakta oss om du vill ge respons eller har frågor. Kontrollera emellertid först om din försändelse kan hittas i försändelseuppföljningen eller om svaret på din fråga finns på sidorna Posten till din tjänst eller Online-tjänster sections for businesses. Om du vill skriva ut din respons, använd webbläsarens utskriftsfunktion innan du trycker på knappen skicka.

Kundanvisningar för avtalskunder vid skadefall

 


Fälten märkta med asterisk * är obligatoriska.

Uppgifterna överförs inte till databasen för direktreklam och de används inte heller i annat marknadsföringssyfte.