Service blankett för Postbox

Beställning eller uppsägning av Postbox, beställning av nyckel eller anmälan om ändring

Välj vad ärendet gäller

Beställning av en ny Postbox

Postboxavtalet träder i kraft från den dag då beställningen behandlas.

Fält märkta med stjärna är obligatoriska.

Kunduppgifter


Finns på fakturan, sex siffror utan ledande nollor.

Faktureringsadress, om den är en annan än besöksadressen

Avtalskontaktperson, om detta inte är samma som ansvarspersonens

Personer med firmateckningsrätt i företaget/samfundet.

Kontaktperson

Vi bekräftar ärendet per e-post efter att vi behandlat det.

Uppsägning av en Postbox

Uppsägningstiden är en (1) månad. I samband med uppsägningen ska du även göra en adressändring för den postbox du säger upp.

Fält märkta med stjärna är obligatoriska.

Kunduppgifter


Finns på fakturan, sex siffror utan ledande nollor.

Kontaktperson

Beställning av en extranyckel för Postboxen (kostnadsbelagd)

Priset för tjänsterna bestäms enligt i Postis allmänna tariffer.

Fält märkta med stjärna är obligatoriska.

Kunduppgifter


Finns på fakturan, sex siffror utan ledande nollor.

Kontaktperson

Anmälan om ändring av Postboxavtalet

Fält märkta med stjärna är obligatoriska.

Välj de tjänster som ändringen gäller

Om ändringen gäller en ändring från postboxtjänst till företagsadress ber vi dig vänligen kontakta vår företagskundtjänst per e-post.

Kunduppgifter


Finns på fakturan, sex siffror utan ledande nollor.

Kontaktperson

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet. Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.