PO -numrets (purchase order) beställning/ändring

Instruktioner för att fylla i blanketten

PO -numret bör beställas/ändras minst en vecka innan önskat datum.

Beställningsnumret kan vara giltigt under en obegränsad tid eller för en viss tid, då säsongen kan vara ett år, ett halvår eller ett kvartal.

PO-numret trycks på framsidan av fakturan vid raden ”Er beställning”. I samband med PO numret kan även ”kostnadsställe” tilläggas, denna information trycks på raden ”Kostnadsställe”.

Vi behandlar din beställning så fort som möjligt.

För mer information kontakta Postis företagskundtjänst, tel. 0200 75000 eller  foretagskundtjanst@posti.com

Företagsinformation

PO-nummerinformation


Markera giltighetstid av PO-numret börjar-slutar, t.ex. , 1.7.2015 - 31.12.2015.
PO-numret kan ej träda i kraft retroaktivt.


T.ex. om ändringen avser mer än en faktureringsadress/beställningsnummer.

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet. Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.