Begäran om utredning av postförskottsförsändelse

Med denna blankett lämnar kunden en begäran om utredning av ett problem i anslutning till en postförskottsförsändelse. Efter att utredningsarbetet har utförts får kunden specificerad information om utredningens resultat. Om begäran är omotiverad, är utredningsarbetet avgiftsbelagt.


Fälten märkta med asterisk * är obligatoriska.

Orsak till begäran om utredning
Annan orsak till begäran om utredning, vilken?
* Försändelsekod
(JJFI..., PE....)
Avsändarens uppgifter
* Avsändarens namn
Gatuadress eller postbox
* Postnummer och adressort
* Avsändarens kontaktperson
* Kontaktpersonens telefon
* Kontaktpersonens e-postadress
Adressatens uppgifter
* Adressatens namn
Gatuadress eller postbox
* Postnummer och adressort
Försändelsens uppgifter
Avsändningsdatum (dd.mm.åååå)
* Postförskottsbelopp (€)
* Kontonummer i IBAN-format
* BIC-kod
Referens (eventuell)
Försändelsens innehåll
Tilläggsinformation
(t.ex. multipaketsändning)
Önskat sätt för svar:
Bilaga:
Bilaga:
Bilaga:
 

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet. Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.