Vänligen notera:
Javascript är inaktiverat. För full funktionalitet posti.fi är det nödvändigt att aktivera JavaScript.
https://beta.posti.fi/sv/for-foretag/optimera-logistics/transportera-och-lagra-produkter-pa-ett-miljovanligt-satt/transporttjanster