Vänligen notera:
Javascript är inaktiverat. För full funktionalitet posti.fi är det nödvändigt att aktivera JavaScript.

As no redirection occurred, please click on the link below to continue:

https://beta.posti.fi/sv/for-foretag/optimera-logistics/leverera-dina-produkter-nara-konsumenten/smartpost-automat