Vänligen notera:
Javascript är inaktiverat. För full funktionalitet posti.fi är det nödvändigt att aktivera JavaScript.
https://beta.posti.fi/sv/for-foretag/data-och-marknadsforing/fa-insikter-om-kunddata/analys-av-kundinformation