Beställning av engångsprissättningstjänsten

Du får arbetsbeställningsblanketten och postningsanvisningar till din e-post samma dag, om beställningen görs före klockan 14.00.

Vi prissätter brevförsändelserna åt dig. Prissättningen görs följande vardag efter postningen.

Du lämnar bara in din försändelse på posten eller avtalar om användning av Hämtnings- och utdelningstjänsten.

OBS! Sändning av paket via prissättningstjänsten har ersatts med Posti SmartShip.

Prislista för prissättningstjänsten

Företagsuppgifter

FO-nummer i formuläret 1234567-8

Vänligen ange FO-nummer

Vänligen ange Kundnummer

Information om beställaren

(upp till 15 tecken)

På blanketten ber vi endast om de uppgifter som vi behöver för att kunna behandla ärendet. Läs mer om hur Posti behandlar personuppgifter.