Anmärkning mot faktura

Med denna blankett kan du göra en anmärkning mot Postis faktura. Fyll i den vidstående blanketten så noggrant som möjligt och skicka den genom att klicka på Skicka.

Du kan hämta en instruktion för hur fakturan läses via länken: fakturamodell


Felaktighet på fakturan/orsak till reklamation

Kundens kontaktinformation