Respons till befolkningsregisteradministrationen

Den nya adressen registreras på flyttdagen varefter meddlas den till olika organisationer med en rytm som de har själv definerat.

Korrigering av flyttanmälan bör meddelas direkt till den lokala magitraten, vars kontaktuppgifter finns pä http://www.maistraatti.fi. Magistraten tar hand om alla saker som berör individuella flyttanmälningar.

Du kan inte göra en flyttanmälan med denna blanket.

Fält märkta med stjärna är obligatoriska.