Näytä kaikki artikkelit

Vastuullisuuden merkitys vahvistuu – mitä verkkokauppa voi tehdä?

Valtaosa verkko-ostosten aiheuttamasta ympäristökuormasta syntyy jo tuotteiden valmistusvaiheessa. Kuorma kevenee kuitenkin tehokkaimmin, kun kaikki verkkokaupan osapuolet toimivat vastuullisemmin. Tässä nippu vinkkejä verkkokauppiaille.

Noomi Jägerhorn, Posti Groupin vastuullisuusjohtaja

Kesän aikana julkisuudessa on useasti käsitelty verkko-ostosten jakelun ja palautusten aiheuttamia päästöjä. Kuljetusten ympäristövaikutuksia täytyykin pyrkiä edelleen vähentämään monin eri keinoin. Posti tekee asiassa uusia avauksia jo loppuvuoden aikana. Samalla on hyvä huomata, että valtaosa verkko-ostosten aiheuttamasta ympäristökuormasta on lähtöisin tuotteiden valmistuksesta. Ruotsissa on esimerkiksi tutkittu, että vaatteiden elinkaaren aikaisista päästöistä yli 80 % syntyy valmistusvaiheessa. Kuljetusten, kaupan ja käytön osuus on yhteensä alle 20 %.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö kaikilla verkkokaupan osapuolilla olisi varaa kehittää vastuullisuuttaan. Verkkokauppojen suurin ympäristöongelma lienee tilaamisen helppous, joka voi innostaa ihmisiä liialliseen kuluttamiseen. Toki asiakkaat kykenevät tekemään turhia ostopäätöksiä myös kivijalkakaupassa, mutta verkkokauppojen houkuttelevuutta lisää se, että ne ovat aina auki ja niiden laajaa valikoimaa pystyy selailemaan ja vertailemaan missä tahansa. Lisäksi ilmaiset palautukset voivat kannustaa tilaamaan tuotteita, joita ei ole alun perinkään tarkoitus pitää.

Viime aikoina verkko-ostajat ovat kuitenkin heränneet vastuullisuushaasteisiin. Verkkokauppojen kannattaa huomioida, että Suomenkin markkinoilla annetaan yhä enemmän painoarvoa ympäristöä kunnioittaville vaihtoehdoille. Kansainvälisen postialan järjestön International Post Corporationin (IPC) alkuvuonna julkaistusta tutkimuksesta käy ilmi, että 60 % suomalaisista on valmiita maksamaan verkko-ostoksistaan hieman ylimääräistä, jos ne toimitetaan hiilineutraalisti. 66 % olisi valmis maksamaan ekstraa ympäristöystävällisistä pakkauksista.

12 keinoa, joilla verkkokauppa voi vahvistaa vastuullisuuttaan

Verkkokaupat voivat vaikuttaa vastuullisuutta arvostavien asiakkaiden ostopäätöksiin monin tavoin – muun muassa hiomalla omia prosessejaan, valitsemalla kumppaneikseen vastuullisesti toimivia yrityksiä, helpottamalla ympäristöä kunnioittavien valintojen tekemistä ja lisäämällä tietoa eri tuotteiden ympäristövaikutuksista ja raaka-aineiden alkuperästä. Ne voivat esimerkiksi painottaa tuotevalikoimassaan vastuullisia tuotteita. Myös tarkat ja hyvin visualisoidut tuotetiedot vähentävät hutiostoksia ja turhia tuotepalautuksia.

Alle on listattu 12 keinoa, jotka tukevat verkkokauppoja matkalla kohti vastuullisempaa liiketoimintaa.

Verkkokaupan oma toiminta ja viestintä

1.Selvitä verkkokauppasi merkittävimmät ilmasto- ja ympäristövaikutukset ja laita ne kuriin.

2. Kerro asiakkaille yrityksesi vastuullisuustavoitteista ja -käytännöistä, esimerkiksi hiilineutraaliudesta, jätteiden vähentämisestä ja palautusten käsittelystä.

3. Kerro, millä periaatteilla olet valinnut kumppanisi ja miten vastuullisuus näkyy päätöksenteossa.

4. suunnittele asiakaspalautukset niin, että tuotteet ja materiaalit pysyvät kierrossa mahdollisimman pitkään.

Tuoteluettelo ja tilaukset

5. Nosta esiin tietoa tuotteiden ja brändien vastuullisuudesta. Kerro muun muassa tuotteen valmistusmaa ja valmistuksessa käytetyt raaka-aineet.

6. Tarjoa asiakkaille virtuaalisia sovituskoppeja tai showroom-ratkaisuja tuotteiden sovittamiseksi tai testaamiseksi. Avaa asiakkaille mahdollisuus keskustelevaan kaupankäyntiin – esim. chat tai virtuaaliavustaja, joka auttaa löytämään sopivan tuotteen.

7. Anna kuljetuksiin useita vaihtoehtoja. Kerro, mikä on vähiten päästöjä aiheuttava vaihtoehto, kun otetaan huomioon myös toivottu toimitusaika ja -etäisyys.

8. Tarjoa mahdollisuus yhdistää tiettynä ajanjaksona tehtyjä tilauksia samaan toimitukseen joko verkkokaupassa tai esimerkiksi Postin lajittelupisteessä.

Tuotteiden käyttö ja hävittäminen

9. Kerro, miten tuotetta voidaan huoltaa ja korjata. Kuvaa myös huoltoon tarjottavat palvelut ja niiden vastuullisuus.

10. Tarjoa vaihtoehtoja käytetyn tuotteen elinkaaren pidentämiseen. Mieti, miten voit auttaa asiakasta palauttamaan käytetyn tuotteen tai ohjaamaan sen uudelleen myyntiin.

11. Kerro asiakkaille palautusten ympäristövaikutuksista sekä keinoista pienentää niitä.

12. Kehitä varastointia, jakelua ja palautusten pakkausohjeistuksia, jotta ylimääräisiltä kuljetuksilta ja materiaalihukalta vältytään.