Näytä kaikki artikkelit

Miten vastuullisuus ja verkkokauppa sopivat yhteen?

Verkkokauppa kasvaa vauhdilla, ja samalla kasvaa myös sen vastuu kaupan ympäristövaikutuksista. Posti kutsui Tori.fi:n, Reiman ja Tampereen yliopiston asiantuntijat pohtimaan, miten kestävämpää verkkokauppaa kannattaa rakentaa.

Verkko- ja kivijalkakauppa nähdään usein toistensa vastakohtina. Vastuullisuuskysymyksissä ne kulkevat kuitenkin suurimman osan matkasta käsi kädessä, sillä tuotteiden ostotavalla on vain vähäinen yhteys kuluttamisen kestävyysvaikutuksiin. Näin kertoo verkkokaupan ympäristövaikutuksia koskeva selvitys, jonka Posti toteutti yhdessä Gaia Consulting Oy:n kanssa.

Yli 80 prosenttia esimerkiksi vaatteiden elinkaaren aikaisista päästöistä syntyy raaka-aineiden tuotannossa ja tuotteiden valmistuksessa. Kuljetusten, kaupan ja käytön yhteenlaskettu osuus on alle 20 prosenttia. Tuotteiden kuljetusreitti valmistusmaasta Suomeen onkin selvityksen mukaan pääpiirteissään samanlainen riippumatta siitä, ostaako kuluttaja tuotteen verkko- vai kivijalkakaupasta. Paljon suurempi merkitys on kuluttajien tekemillä tuotevalinnoilla.

– Kuluttajan näkökulmasta verkkokaupalla on yleensä monta etua puolellaan, esimerkiksi valikoiman laajuus, tuotteen saatavuus, tilaamisen helppous ja usein myös edullinen hinta. Toisaalta olemme verkossa haavoittuvampia ostamaan myös jotain, mitä emme todella tarvitse, sanoo Tampereen yliopiston markkinoinnin professori Hannu Saarijärvi.

Saarijärvi oli yksi paneelikeskustelijoista, kun Postin ja Gaia Consultingin selvitys julkistettiin Helsingin yliopiston Tiedekulmassa. Näkemyksiään kestävämmän verkkokaupan rakentamisesta avasivat myös Reiman digitaalisesta asiakaskokemuksesta vastaava johtaja Johanna Sarviharju sekä Tori.fi:n markkinapaikkajohtaja Timo Huhtamäki.

Palautusrumba ja ylipakkaaminen kuriin

Verkkokaupassa heräteostaminen on usein tehty helpoksi, mutta heräteostot lisäävät myös tuotepalautuksia. Palautusten suuri määrä onkin yksi kestävän verkkokaupan vastuullisuushaasteista. Vaikka suomalaiset palauttavat verkko-ostoksia keskimäärin vähemmän kuin kuluttajat muissa maissa, kaikki turhat tilaukset ja palautukset lisäävät verkkokaupan päästöjä sekä pakkausmateriaalien kulutusta.

Palautusprosenteissa on tosin suuria eroja tuoteryhmien välillä. Esimerkiksi verkossa ostetuista vaatteista saatetaan palauttaa jopa puolet, kun taas elektroniikkatuotteista lähtee takaisin vain 1–2 prosenttia.

Panelistit korostavat, että verkkokaupat voivat helpottaa vastuullisten valintojen tekemistä antamalla asiakkaille enemmän tietoa eri tuotteiden ympäristövaikutuksista ja raaka-aineiden alkuperästä. Myös tarkat ja hyvin visualisoidut tuotetiedot vähentävät hutiostoksia ja palautuksia.

– Verkkokauppa kykenee kannustamaan asiakkaitaan kestävämpään toimintaan. Se voi esimerkiksi antaa parempia tarjouksia niille asiakkaille, jotka palauttavat vähemmän, Saarijärvi ehdottaa.

Reiman Johanna Sarviharju nostaa keskusteluun myös verkkokaupan ympäristökuormaan vaikuttavat pakkausmateriaalit.

 – Ylipakkaamista ja muovin käyttöä pitäisi karsia. Verkko antaa mahdollisuuden suurempaan avoimuuteen pakkausten osalta. Jos kuluttajille tarjoaa verkkokaupassa enemmän tietoa eri pakkausvaihtoehdoista, siellä voi myös kokeilla, olisiko kuluttaja valmis maksamaan hieman enemmän ympäristöystävällisestä, ekologisesta pakkauksesta, Sarviharju pohtii.

Ajatusta tukee ainakin kansainvälisen postialan järjestö International Post Corporationin (IPC) julkaisema verkkokauppatutkimus, jonka Suomea koskevat tulokset julkaistiin helmikuussa. Sen mukaan ympäristöystävällisiä pakkauksia verkko-ostoksilleen toivoo 79 prosenttia suomalaisista, ja kaksi kolmesta verkko-ostajasta olisi valmis maksamaan niistä ylimääräiset 0,10 euroa.

Valitse käytetty, teet ilmastoteon

Vertaisverkkokauppa on kaikkien keskustelijoiden mukaan yksi potentiaalisimmista keinoista matkalla kohti kestävämpiä verkko-ostoksia. Kun kuluttaja ostaa käytettyjä tuotteita esimerkiksi Tori.fi:stä tai sosiaalisen median kierrätysryhmistä, uusien tuotteiden valmistus ei aiheuta päästöjä. Samalla tuotteiden elinkaari pitenee.

– Näkeehänsen ilman otsalamppujakin, ettei kaiken tarvitse olla uutta. Esimerkiksi ikäihmisten ullakot ovat täynnä hyväkuntoista ja käyttökelpoista tavaraa. Kun käytetyt saadaan kiertoon, se on iso askel kohti ekologisempaa taloutta, Tori.fi:n Timo Huhtamäki kannustaa.

Tällä hetkellä Tori.fi:ssä julkaistaan vuosittain noin kymmenen miljoonaa ilmoitusta, joista syntyy noin kolme miljoonaa kauppaa. Huhtamäen mukaan joukossa on paljon sellaista erikoistavaraa, jossa kilpaileva vaihtoehto on hankkia jotain uutta Kiinasta.

Saarijärveä kiinnostaa, miten kauppa ja brändit suhtautuvat tuotteiden jälkimarkkinoihin. Hän muistuttaa second hand -kaupan avaavan uusia bisnesmalleja ja -mahdollisuuksia myös niille yrityksille, jotka ovat aiemmin keskittyneet vain tuliterän tavaran myymiseen.

– Erilaisia vertaisverkkokaupan malleja testataan paraikaa. Osa yrityksistä ostaa käytetyt tavarat omaan taseeseensa, kun taas esimerkiksi Tori.fi toimii välittäjänä ja kanavana. On myös hyvä erottaa, onko kyseessä perinteinen kaupan toimija, joka laajentaa toimintaansa jälkimarkkinaan, vai suoraan jälkimarkkinaan tuleva uusi toimija.

Sarviharjun mukaan Reima haluaa tutkia verkkokaupan eri vaihtoehtoja ja olla mukana haastamassa myös omia bisnesmallejaan. Muuten voi käydä niin, että sen tekee joku muu.

– Myyntimme kilpailee osittain second hand -puolen kanssa, mutta ajattelemme, että vahva arvo jälkimarkkinassa vahvistaa myös brändiä ja uusien tuotteiden menekkiä. Kun tuotteitamme myydään hyvään hintaan käytettynä, se on uskottava viesti niiden laadun ja kestävyyden puolesta. Ja kun teemme yhteistyötä vertaisverkkokaupan kanssa, voimme samalla kannustaa niitäkin toimimaan vastuullisemmin, Sarviharju sanoo.

Saarijärvi ja Huhtamäki nyökkäilevät vieressä hyväksyvästi. Panelistit ovat yhtä mieltä siitä, että ympäristön kannalta paras tulos saavutetaan, kun kaikki tuotteen elinkaareen vaikuttavat osapuolet kantavat vastuuta verkkokaupan kestävyydestä.

Lisätietoja verkkokaupan ympäristövaikutuksista:

- Lue tästä, miten verkkokauppias ja kuluttaja voivat vähentää päästöjään.