Näytä kaikki artikkelit

Lataa tutkimus: Mitä B2B-verkkokaupalle tapahtuu koronan jälkeen?

Teetimme jälleen tutkimuksen yritysten välisen verkkokaupan nykytilasta ja tulevaisuudesta. Haastattelimme 500 yrityspäättäjää yrityksistä, jotka myyvät ja tekevät hankintoja verkossa. Tässä neljä nostoa tuloksista.

1. B2B-verkkokaupan suosio kasvaa edelleen ostajien keskuudessa

Suomessa B2B-verkkokauppa on edellä Euroopan unionin keskitasoa: sähköisen kaupan osuus yritysten liikevaihdosta oli 22 prosenttia vuonna 2021. Viimevuotisessa tutkimuksessa kerroimme, että yritysten välinen verkkokauppa oli kasvanut vuodessa lukemiin, joihin sen edellisvuonna arvioitiin pääsevän viidessä vuodessa. Ostajien keskuudessa verkkokaupan suosio jatkaa yhä kasvuaan. Myös myyjät uskovat, että koronan vaikutukset B2B-myyntiin – esimerkiksi digitaalisten tilauskanavien merkityksen kasvu – ovat tulleet jäädäkseen.

2. Myyjillä on paikka ymmärtää ostajien tarpeita nykyistä paremmin

Asiakaskokemuksessa olisi yritysten välisessä verkkokaupassa vielä voitettavaa ja käytettävyyteen varaa panostaa. Joka kolmas tutkimukseen vastannut ostaja piti B2B-verkkokauppoja vaikeampina käyttää kuin parhaita kuluttajakauppoja. Siinä missä ostajat kokivat tuotteiden saatavuuden helpottaneen – vuoden 2021 alussa 18 prosenttia ostajista koki saatavuuden ongelmaksi, vuoden 2022 alussa 11 prosenttia – yleisimmät ostamisen ongelmat liittyivät toimitusaikoihin, joiden koettiin olevan liian pitkiä tai poikkeavan luvatusta.

3. Ostajat arvostavat helppoutta ja nopeutta, aivan niin kuin kuluttajakaupassa

Kun ostajilta kysyttiin heidän odotuksiaan toimitusnopeudesta, heistä 68 prosenttia odotti tilauksen saapuvan kahdessa päivässä. Toimitusketjun kannalta myyjillä näyttää olevan vielä petrattavaa varastojen tilojen ja automaation nykyaikaisuudessa, joka toteutui myyjien toimitusketjussa heikoiten. Yrityksen oman logistiikkaprosessin ja koko toimitusprosessin kuntoon laittaminen voikin tuoda B2B-myyjille tällä hetkellä kilpailuetua.

4. Ostajista liki puolet pitää vastuullisuutta tärkeänä, myyjät tuntevat vastuullisuusaloitteet huonosti

Kun ostajilta kysyttiin, kuinka tärkeitä vastuullisuuteen ja ympäristöön liittyvät asiat ovat, kun yritys valitsee ostopaikkaa verkossa tai digitaalisessa kanavassa, heistä yli 40 prosenttia piti näitä asioita tärkeinä. Myyjillä puolestaan näyttää olevan vielä opeteltavaa vastuullisuusaiheissa. Heistä alle puolet tunsi maailmanlaajuisen ilmastoaloitteen Science Based Targetsin ja sen vaikutukset omaan yritykseen. Aloite auttaa yrityksiä asettamaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset päästövähennystavoitteet. Vastuullisuussitoumuksista voit lukea lisää täältä.

Lataa B2B-verkkokauppatutkimus

Lataa yhteenveto tutkimuksesta, ja saat ensimmäisten joukossa tietoa muun muassa seuraavista asioista:

  • Koronapandemian vaikutukset B2B-verkkokauppaan

  • Ostamisen ja myymisen digitalisoituminen yrityksissä

  • Asiakaskokemus ja toimitusketju yritysten välisessä kaupassa

  • Vastuullisuuden merkitys B2B-myynnissä

Lataa B2B-verkkokauppatutkimuksen yhteenveto (pdf):

Pyydämme lomakkeella vain niitä tietoja, joita tarvitsemme asian käsittelemiseksi.
Lisää tietoa henkilötietojen käsittelystä Postissa.