Näytä kaikki artikkelit

Kuluttajien kustannustietoisuus korostuu verkossa

Digitaalisen kaupankäynnin kasvu on myös 2020-luvulla yksi suurimpia muutosvoimia yritysmaailmassa. Viimeaikaiset tutkimukset kertovat muun muassa sen, että toimituskulut vaikuttavat vahvasti suomalaisten verkko-ostamiseen.

Postin kesä-heinäkuussa 2019 toteuttaman Suuren verkkokauppatutkimuksen mukaan ala kasvaa ja monipuolistuu, mutta samalla kilpailu myös kiristyy. Lähes neljännes suomalaisista kuluttajista oli ostanut tuotteita verkosta viimeisen viikon aikana ja lähes viidennes arvioi ostavansa kaiken tai lähes kaiken verkosta vuonna 2025.

Toimituskulut vaikuttavat verkko-ostamiseen

Verkossa tuotteiden hintoja on helppo verrata. Hintojen ja kustannusten merkitys korostui myös verkkokauppatutkimuksen tuloksissa. Kun vastaajilta kysyttiin, mitkä ominaisuudet ovat tärkeimpiä heidän ostaessaan tuotteita verkosta, kärkeen nousivat selkeästi ilmoitetut toimituskustannukset. 93 % suomalaisista kuluttajista pitää niitä joko erittäin tai jossain määrin tärkeinä. Lähes yhtä olennaisina pidetään tarkkoja tuotekuvauksia ja kuvia, edullisia osto- ja toimitushintoja sekä sujuvaa ostokokemusta. Lisäksi kuluttajilta tiedusteltiin, mitkä toimituksiin liittyvät mahdollisuudet lisäisivät heidän verkko-ostamistaan tulevaisuudessa. Ylivoimaisesti suosituimmaksi tekijäksi nousivat ilmaiset toimitukset. – Lähes kaksi kolmasosaa suomalaiskuluttajista (63 %) on kasvattanut ostoskoriaan saadakseen verkko-ostoksilleen ilmaisen kuljetuksen. Monissa kansainvälisissä verkkokaupoissa toimitus onkin aina kuluttajalle maksuton. Ominaisuus on yleistymässä myös Suomessa, mikä tulee osaltaan nopeuttamaan verkkokaupan kasvua, kertoo Arttu Hollmérus, joka toimii liiketoimintajohtajana Postin paketit ja verkkokauppa -liiketoimintayksikössä.

Tietoa Postin Suuresta verkkokauppatutkimuksesta 2019 Tiedonkeruu tehtiin Kantar TNS Forum -onlinepaneelin avulla kesä-heinäkuussa 2019. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat 18–79-vuotiaat internetiä käyttävät suomalaiset. Tutkimukseen vastasi 2140 henkeä.