Näytä kaikki artikkelit

Innovointi kasvun ja kulttuurinmuutoksen mahdollistajana

Jos juuri nyt tehtäisiin katugallup, jossa pyydettäisiin ihmisiä kuvailemaan Postia kahdella adjektiivilla, eivät innovatiivinen ja ketterä todennäköisesti olisi yleisimpiä mainintoja - vielä. Harva kuitenkin tietää, että Posti on ollut muutosmatkalla jo pidemmän aikaa, edistäen aktiivisesti innovointia ja uusia työskentelytapoja, jotka vievät myös yhtiön digitaalista ja kulttuurista transformaatiota eteenpäin.

Innovointi kasvun ja kulttuurinmuutoksen mahdollistajana

Yhteisöllisyys ja yrittäjähenkisyys tärkeitä uuden kehittämisessä

Niin kuin monissa muissakin yrityksissä, myös Postissa on havaittu, että innovointi onnistuu parhaiten pienemmissä ”hautomoissa”. Liiketoimintastrategi Eeva Tiainen Postin paketti- ja verkkokauppa liiketoimintaryhmästä kertoo työstään, jonka päätavoite on avoimen innovoinnin edistäminen. Tiainen vastaa X Labs -innovaatiotoiminnasta, jonka tarkoitus on edistää yhteisöllistä kehittämistä start-up-yritysten sekä muiden Postin yhteistyökumppaniyritysten ja sidosryhmien kanssa. - Kokoamme eri puolilla Postin organisaatiota työskenteleviä ihmisiä tekemään yhteistyötä, innovoimaan ja oppimaan uusia taitoja. Haemme sekä rohkeita ideoita että innokkaita ihmisiä viemään niitä eteenpäin. Tällaisille yrittäjähenkisille työntekijöille X Labs tarjoaa tarvittavat työvälineet ja tuen, jotta he voivat tutkia ja testata uusia liiketoimintamahdollisuuksia asiakkaiden kanssa, Tiainen kertoo.

Eeva Tiainen, Posti

Uudet kasvuideat valitaan sparrausohjelmaan

Yksi tärkeimpiä avoimen innovaatiotoiminnan tavoitteita on nopeuttaa uusien liiketoimintaideoiden testausta ja pääsyä markkinoille. Tänä keväänä postilaiset hakivat mukaan 6 viikon pituiseen ohjelmaan, jossa kokeneet asiantuntijat tarjoavat tukea ja työkaluja kehitysideoiden pilotoimiseen ja validoimiseen. - Kannustamme postilaisia tuomaan esiin omia liiketoimintaideoitaan ja osallistamme useampia ihmisiä innovointityöhön. Käytännössä kaikille on tarjottu tilaisuutta lähteä mukaan, Tiainen kertoo. Ohjelman aikana innovoinnin ja yrittäjyyden asiantuntijat valmentavat ja tukevat osallistujia. Yksi näistä asiantuntijoista on Mahesh Kumar, sarjayrittäjä ja Resultin toimitusjohtaja. - Tehtävämme on valmentaa, innostaa ja tarjota työvälineitä tiimeille. Samalla varmistamme, että oikeat ideat saavat organisaation tuen. Kuusiviikkoinen ohjelma edellyttää tiimeiltä kovaa työtä, mutta kaikki on kuitenkin pitkälti kiinni osallistujien halusta haastaa itseään. Ketään ei voi pakottaa menestyksekkääksi yrittäjäksi tai yrittäjähenkiseksi työntekijäksi. Ihmisten on itse koettava, että he haluavat toimia niin, Kumar sanoo. Riikka Jakovuori, Epicenterin maajohtaja, valmentaa ohjelmaan valittuja tiimejä yhdessä Kumarin kanssa. - Posti on keskellä liiketoiminnan muutosta, ja olemassa olevan tiedon, osaamisen ja datan valjastamisessa uusien liiketoimintamallien rakentamiseksi on paljon potentiaalia. Muutoksen ja ketterämmän kulttuurin edistäminen edellyttävät työntekijöiltä oikeanlaista ajattelutapaa, osaamisen kehittämistä sekä muutokseen kannustavia ja sitä tukevia rakenteita, Jakovuori korostaa.

Haussa uusia kasvun moottoreita pitkällä aikavälillä

Sparrausohjelmaan valittavat kasvuideat käyvät läpi validointiprosessin. Ensinnäkin idean on oltava uskalias: sen on oltava uudenlaista liiketoimintaa, johon liittyy epävarmuuden tuomaa riskiä. Tällä hetkellä edistettävät ideat liittyvät mm. sujuvampaan verkko-ostamiseen, verkkokauppiaiden uusiin palveluihin sekä kestävän kehityksen ja kiertotalouden edistämiseen. Tiainen huomauttaa, ettei kyse ole pikavoitoista, vaan uusien kasvun moottoreiden rakentamisesta pitkällä aikavälillä. - Viime kädessä uuden liiketoiminnan kehittäminen ja avoin innovaatio pyrkii tuottamaan yritykselle uutta liikevaihtoa, mutta kyse on pitkästä, 3–5 vuoden aikavälistä. Sitä ennen voimme mitata organisaation oppimista sekä uusien ideoiden määrää ja laatua. Tiainen korostaa, että suuressa organisaatiossa innovointityön ja sisäisen yrittäjyyden ei pidä olla vain harvojen ja valittujen yksinoikeus. Päin vastoin, se on kaikille työntekijöille kuuluva etuoikeus ja myös velvollisuus. - Kun innovointityöhön osallistetaan useampia ihmisiä, myös päivittäisessä työssä tarvittavat taidot kehittyvät. Lisäksi osallistujat voivat omaksua uudenlaisen ajattelutavan: rajoitteiden ja haasteiden sijaan he näkevät, että maailma on täynnä mahdollisuuksia. Tällaista kulttuuria haluamme olla rakentamassa.

Katso X Labs -innovointiohjelman esittely: