Näytä kaikki artikkelit

Siun soten sadat tuhannet asiakaskirjeet kulkevat vuosittain perille Postin voimin

Siun sote huolehtii lähes 170 000 pohjoiskarjalaisen sosiaali- ja terveydenhuollosta. Posti takaa, että asiakkaat saavat hoitoaan koskevat kirjeet ja ilmaisjakelun paketit ajallaan.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote syntyi vuonna 2017, kun 13 pohjoiskarjalaista kuntaa sitoutui vapaaehtoiseen kuntayhtymämalliin. Siun sote ryhtyi järjestämään maakunnan kuntien sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Siun soten alueella asuu lähes 170 000 ihmistä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ajanvarausilmoituksia, laskuja ja potilaskäyntien yhteenvetoja lähetetään kirjepostilla asiakkaille lähes 300 000 vuodessa. Kuntayhtymän ansiosta isot organisaatiomuutokset ovat jo takana päin. Sote-uudistuksen myötä palveluiden järjestämisvastuu siirtyy vuoden 2023 alussa kuntayhtymältä Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle. Siun soten palveluesimiehen Olli Naukkarisen mukaan maakunnan väestö on varsin iäkästä. Useiden kuntien yhteisessä terveydenhuollossa on runsaasti yksiköitä, jotka ovat yhtä arvokkaita ja joista jokaisen palvelusta pitää huolehtia. “Postin kirjepostipalvelut ovat tasapuolinen keino tavoittaa kaikki asiakkaat ja varmistaa, että tieto menee perille. Vaikka yhteiskunta kulkee kohti sähköisiä järjestelmiä, maakunnassa on yhä paljon ihmisiä, jotka eivät käytä sähköisiä palveluita tai viestimiä. Heille tieto välittyy ainoastaan paperipostilla”, Naukkarinen sanoo.

Asiakaskirjeet perille sähköisesti ja kirjepostilla

Siun sote toimittaa asiakaskirjeet päivittäin Postille, joka huolehtii ne asiakkaille ympäri maakunnan. Siun soten sisäinen logistiikka ja Postin jakelu muodostavat parhaimmillaan saumattoman ketjun. Posti hoitaa myös Siun soten ilmaisjakelun pakettiliikenteen. Viikoittain asiakkaille lähtee 600 pakettia esimerkiksi haavanhoitotuotteita ja välineitä diabeteksen hoitoon. “Kaikki menee käytännössä Postin kautta, mikä on vienyt pakettiliikenteen prosessia ja asiakaskokemusta todella paljon eteenpäin. Prosessia kehitettiin Postin kanssa yhdessä, ja me saimme tarvittavaa koulutusta ja perehdytystä.” Asiakaskirjeet sisältävät tärkeää ja henkilökohtaista tietoa ajanvarauksista ja toimenpiteiden sisällöistä, mikä asettaa velvoitteita toimintavarmuudelle. Naukkarisen mukaan palveluilta odotetaan sujuvuutta ja asiakaslupauksessa pysymistä. “Etäisyydet ovat meillä pitkiä. Meillä on oltava varmuus siitä, että jos lähetämme esimerkiksi viranomaispäätöksen, se menee riittävässä aikataulussa perille vastaanottajalleen.” Valtaosa kirjeiden massasta onkin Naukkarisen mukaan kulkenut juuri niin kuin pitääkin. Jos kysymyksiä on joskus herännyt, niitä on ratkottu sujuvasti yhteyshenkilön kanssa.

Kirjeiden sähköinen välitys kehityskohteena

Siun sote vie jatkuvasti eteenpäin asiakasviestien sähköistämistä ja keskitettyä lähettämistä Digi- ja väestötietoviraston ja Postin toteuttamalla Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja jakelupalvelulla. Viime vuonna palvelun kautta kulki 45 000 kirjettä. Suomi.fi-viestien kautta vastaanottaja saa usean eri viranomaisen lähettämän postin paperipostin sijaan tietoturvallisesti sähköisessä muodossa. Palveluun kytkeytyvä tulostus-, kuoritus- ja jakelupalvelu mahdollistaa sen, että lähettävän organisaation ei tarvitse erikseen huolehtia, keille postin pitäisi mennä sähköisessä muodossa ja keille paperipostina. Kun organisaatio käyttää Suomi.fi-viestejä, viestien lähetys hoituu tulostus-, kuoritus- ja jakelupalvelun kautta yhdeltä luukulta huolimatta siitä, käyttääkö vastaanottaja Suomi.fi-viestejä vai haluaako tämä viestit paperipostina. Palvelu mahdollistaa yhtäältä kaikkien kansalaisten tavoittamisen ja toisaalta sähköisten viestien osuuden kasvattamisen. “Pystymme välittämään potilastietojärjestelmästämme suoraan tiedon eteenpäin Suomi.fi-palveluun, joka tunnistaa, käyttääkö henkilö sähköistä asiointia vai pitääkö kirje tulostaa ja lähettää”, Naukkarinen avaa. Juuri Suomi.fi-viestien käytön edistäminen on Naukkarisen mukaan tulevaisuudessa yksi Siun soten tavoitteista. “Se vähentää manuaalista työtä, jolloin työaikaa voi kohdistaa muihin tehtäviin. Haemme jatkuvasti kustannustehokasta kehittämistä, ja koen, että Postilla on ymmärretty haasteemme ja autettu löytämään tarpeisiimme kannattavia ratkaisuja.”

Automatisoi laskujen ja viestien välitys sähköisesti ja paperisena

Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö ja jutellaan lisää!

Pyydämme lomakkeella vain niitä tietoja, joita tarvitsemme asian käsittelemiseksi.
Lisää tietoa henkilötietojen käsittelystä Postissa.