Näytä kaikki artikkelit

Riittävätkö rahkeet monikanavaiseen viestimiseen kunnissa?

Olen hiljattain muutaman kollegan kanssa kiertänyt lähikaupunkeja ja -kuntia. Syy tälle kiertueelle on halumme ymmärtää kuntien ja kaupunkien toiveita ja haasteita heidän viestiessään kuntalaisille ja kuntiensa toimijoille.

Haluamme siis välttää palveluntarjoajan perisynnin eli sen, että ratkaisut kehitetään joissain eristetyissä kammioissa ja tuodaan asiakkaille ilman dialogia asiakkaan todellisista tarpeista. Palvelumuotoilun keinoin tehty kehitys on ehdottoman suositeltavaa, koska sen lähtökohtana on, että palvelu vastaisi kuntien ja kuntalaisten tarpeita samalla huomioiden palveluntarjoajan liiketoiminnallisia tavoitteita.

Viestitettävät asiat ja viestintäkanavien kirjo on laaja

Ensihavainnot maakuntakiertueeltamme osoittavat, että kuntien ja kaupunkien viestintätarpeet ovat todella laajoja ja viestimiseen käytetään lukuisia eri kanavia. Viestittävät asiat voivat olla joko markkinoinnillisia, kuten uusien asukkaiden, yritysten tai työntekijöiden houkuttelemista kuntaan tai informatiivisia, esimerkiksi tiedottamista kunnan palveluista, muutoksista, poikkeamista ja kehityshankkeista. Paikallisdemokratia edellyttää myös kunnan johtamisen ja päätöksenteon laajaa läpinäkyvyyttä. Perinteisesti kotisivut ja paikallislehdet ovat olleet kanavia, joiden avulla, kuntatalon ilmoitustaulun lisäksi, tiedotettiin asioita kuntalaisille. Kirje on edelleen yksi tärkeä kanava, varsinkin jos halutaan olla varmoja, että viesti tulee huomatuksi. Nykyisin nämä edellä mainitut perinteiset kanavat eivät kuitenkaan riitä, vaan kuntalainen pitää voida tavoittaa monikanavaisesti niillä metodeilla, joita tämä haluaa ja osaa käyttää. Perinteisen tiedottamisen rinnalle onkin kasvanut laaja kirjo sähköisiä viestintäkanavia, esimerkiksi:

  • Mobiilisovellukset /Appit

  • Twitter

  • Facebook

  • Tekstiviestit

  • WhatsApp

  • Sähköposti

  • Chat

Lisäksi on lukuisia toimintokohtaisia kanavia kuten esim. oppilaitosten hallinto-ohjelma Wilma. Myös monet mobiilisovellukset ovat rajattuja joko toimintoon, palveluun, alueeseen, kaupunkiin tai kuntaan. Näiden kohdalla haasteena on, ettei kuntalainen välttämättä halua ladata useita mobiilisovelluksia eri toimintoihin, ja että hän liikkuu usean kunnan alueella arjessaan. Moni kunta toivoo, että käytössä oleva kanava toimisi molempiin suuntiin tukien myös osallistamista. Tämä voi tarkoittaa vaikkapa kuntalaisten mielipiteiden kyselyä esimerkiksi leikkipuiston sijoituspaikasta tai jonkun rakennuksen väriehdotusta. Lisäksi kunta haluaa kerätä tietoa ympäristöstä, kuten tiestön kunnosta, valaistuksesta jne.

Ei ole rahaa eikä resursseja

Voin hyvin ymmärtää, että koska kunnissa on lukuisia viestitettäviä asioita eri toiminnoissa ja niissä on suuri kirjo viestintäkanavia, tarvitaan resursseja, jotka osaavat optimaalisesti käyttää ja hyödyntää kyseisiä väyliä. Näitä viestinnällisiä resursseja, jotka hallitsevat myös sisällöntuottamisen, on harvassa kunnassa riittävästi. Oli havaittavissa, että suurimmissa kaupungeissa (TOP 20) oli useampia henkilöitä osoitettuna viestinnällisiin tehtäviin, kun taas pienemmissä kunnissa tehtävät kulminoituivat yhteen henkilöön, jolla usein on muitakin vastuualueita. Ajan puutteen takia viestintää ei hoideta keskitetysti, vaan usein eri toimintojen vastuuhenkilöt viestivät omien vastuualueitten asioista satunnaisesti ja vaihtelevalla viestintäosaamisella. Kuntalaisia tavoittavia kanavia on useita, mutta useiden kanavien ylläpito voi olla kunnalle kustannuksiltaan suurikin ponnistus. Esimerkiksi mobiilisovellukset vaativat ylläpitoa ja muutoksia, kun älypuhelimien käyttöjärjestelmät päivittyvät tai niiden tietoturvapäivitykset edellyttävät toimenpiteitä. Se, että mobiilisovellus julkaistaan appikaupassa ei riitä. Pitää myös olla resursseja ja rahaa panostaa siihen, että kuntalaiset löytävät, asentavat ja käyttävät kyseistä sovellusta. Kunnan on oltava myös valmis panostamaan sovelluksen jatkuvaan kehittämiseen ja ominaisuuksiin, jotka mahdollistavat sen, että sovellus löytää paikkansa kuntalaisen jokapäiväisessä arjessa.

Kanava valittava kohderyhmän mukaan

Usein ajatellaan, että perinteisillä kanavilla tavoittaa parhaiten iäkkäämpää väestöä, mutta tämä ei ole koko totuus - suurten ikäryhmien edustajat voivat olla jo melko diginäppäriä. Vastaavasti mobiilisovellusten määrä on niin suuri, että kunnan oman mobiilisovelluksen saaminen nuoren kuntalaisen puhelimeen voi olla vaikeaa. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että mobiiliratkaisu on niin hyödyllinen ja arkea helpottava, että se todella halutaan ladata ja sitä halutaan käyttää! Ei ole vain yhtä keinoa tavoittaa kuntalainen ja usein on otettava käyttöön koko sirpaleinen kirjo välineitä. Mutta asioita voi tehdä myös helpommin käyttämällä kumppaneita apuna sekä jakamalla sama viesti monikanavaisesti useampaan kanavaan. Useimmiten viestintäratkaisu, jossa paperi ja digi yhdistyvät, on kaikista tehokkain. Monikanavaisuus on asia, jonka me Postissa hallitsemme. Meillä on näkemystä ja kokemusta siitä, mikä toimii ja miten tavoitat asiakkaan tai kuntalaisen hänen haluamallaan tavalla – tehokkaasti ja turvallisesti.

Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö, ja jutellaan lisää yrityksesi tarpeista.

Pyydämme lomakkeella vain niitä tietoja, joita tarvitsemme asian käsittelemiseksi.
Lisää tietoa henkilötietojen käsittelystä Postissa.