Näytä kaikki artikkelit

Julkishallinnon digitalisaatio kukoistaa, kun käyttäjä ei putoa kelkasta

Digitalisaatio avaa valtionhallinnolle, kunnille ja kaupungeille ennennäkemättömiä mahdollisuuksia. Kustannussäästöjen, tehokkuuden ja läpinäkyvyyden rinnalla on muistettava pitää palveluiden keskiössä käyttäjä.

Digitalisoituva julkishallinto

Valtionhallinnon, kuntien ja kaupunkien digitalisaatiolla tavoitellaan selkeää ja kitkatonta asiointia kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon välillä. Lakisääteisten velvoitteiden täyttyminen ei riitä, vaan asioinnin on oltava helppoa ja miellyttävää.

Perinteisen tiedottamisen rinnalla kunnilla ja kaupungeilla on kirjo sähköisiä palveluita. Sovelluksia, sosiaalista mediaa, tekstiviestipalveluita ja toimintokohtaisia kanavia.

– Digitalisaatio on valtionhallinnossa ja jokaisessa kunnassa ja kaupungissa tapetilla tavalla tai toisella. Asiat nähdään uudesta perspektiivistä: organisaatioiden sijaan käyttäjät on nostettu digitalisaation keskiöön, Postin Head of Sales Simo Rikkonen sanoo.

Digitalisaatio ei ole vain yksittäisten lomakkeiden tai toimintojen digitointia eli viemistä digitaaliseen muotoon. Kehittämällä käyttäjälähtöisiä palveluita luodaan kansalaisille ja kuntalaisille mahdollisimman hyvä käyttäjäkokemus.

Parempaa palvelua edullisempaan hintaan

Digitaaliset palvelut tuovat kunnille, kaupungeille ja valtionhallinnolle kustannussäästöjä. Paitsi että tulostus- ja postituskustannuksissa säästyy, asiakkaalle sähköinen asiointi on usein helpompaa ja nopeampaa. Kaikki käyttäjät eivät kuitenkaan ole vielä valmiita vastaanottamaan viestejä sähköisesti.

Postin Head of Services Nina Hedberg painottaakin, että onnistunutta digitalisaatiota tukee monikanavainen viestintä, joka yhdistää perinteiset ja digitaaliset kanavat saumattomaksi käyttäjäkokemukseksi. Kun kirjeet, lehdet, laskut ja palveluviestit liikkuvat vastaanottajalle hänen toivomassaan muodossa, palvelutaso ja käyttäjäkokemus säilyvät hyvinä.

Posti tuottaa laskujenvälityspalvelua esimerkiksi Valtiokonttorille. Valtiolle saapuvista laskuista 95 prosenttia on verkkolaskuja, kun taas lähtevien laskujen sähköisyysaste on noin 35 prosenttia. Lasku toimitetaan asiakkaalle ensisijaisesti sähköisesti, mutta jos tällä ei ole käytössä verkkopankin verkkolaskua, Suomi.fi-viestejä tai OmaPostia, lasku tulostetaan perinteisesti paperille.

– Useiden kanavien ylläpito voi olla kustannuksiltaan iso ponnistus yksittäiselle lähettäjälle. Postin tarjoamana kaikki kanavat ovat asiakkaidemme käytettävissä, ja loppukäyttäjä saa valita niistä haluamansa, Hedberg kertoo.

– Meillä on näkemystä ja kokemusta siitä, miten tavoittaa asiakas hänen haluamallaan tavalla tehokkaasti ja turvallisesti. Tehokas prosessi säästää kustannuksia ja parantaa samalla palvelua, lisää Rikkonen.

Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö, ja jutellaan lisää yrityksesi tarpeista.

Pyydämme lomakkeella vain niitä tietoja, joita tarvitsemme asian käsittelemiseksi.
Lisää tietoa henkilötietojen käsittelystä Postissa.