Skip to main content
Case DNA - Yli 20 miljoonaa laskua vuodessa
4/29/2019

Case DNA - Yli 20 miljoonaa laskua vuodessa

Digitalisoituminen tarjoaa hyvät työkalut tehokkaaseen ja toimivaan laskujen lähettämiseen. Tämän on todennut myös DNA, jonka lähtevistä laskuista jo yli 80 % siirtyy asiakkaille sähköisesti Postin monikanavaisen laskujenlähetyspalvelun avulla.

Case DNA - Yli 20 miljoonaa laskua vuodessa

Kun Postin ja DNA:n välinen yhteistyö alkoi 2010, oli sähköinen lasku vielä uusi asia markkinoilla. Vaikka sähköisen laskutuksen tuomat hyödyt olivat selkeitä, oli perinteinen paperilasku vielä tuolloin monelle yritykselle ainut kanava. Älypuhelinten ja verkkoyhteyksien nopea kehittyminen raivasi tilaa myös laskutuksen digitalisoinnille.  Tämän kehityksen myötä sekä laskujen lähettäjät että niiden vastaanottajat olivat entistä halukkaampia siirtymään sähköisiin kanaviin.

DNA halusi kumppanin, jolla olisi valmiudet huolehtia vuositasolla jopa kymmenien miljoonien laskujen välittämisestä yrityksille ja kuluttajille, eri kanavia hyödyntäen. DNA ja Posti ryhtyivät yhdessä kehittämään laskutuksen automatisointia ja yhteistyö tuotti pian hedelmää. Syntyi ratkaisu, joka on laskun lähettäjälle kustannustehokas ja antaa laskun saajan valita hänelle sopivan laskutuskanavan. 

Yli 20 miljoonaa laskua vuodessa

Vuonna 2018 arviolta 20 miljoonaa DNA:n laskua lähetetään tasaisena ja nopeana virtana Postin monikanavaisen laskujenlähetyspalvelun kautta. Käytännössä monikanavaisuus tarkoittaa sitä, että asiakas saa laskunsa aina haluamassaan kanavassa – e-laskuna verkkopankkiin, sähköpostilaskuna, Netposti-laskuna tai perinteisesti paperilaskuna. Pitkälle automatisoitu ja optimoitu prosessointitapa mahdollistavat valtavien laskumäärien virheettömän käsittelyn.

Tämä on meille kaikilta osin paras tapa toimittaa laskuja, toteaa osastopäällikkö Kalle Eriksson DNA:lta.

- Laskujen toimittaminen on nopeaa, kustannustehokasta ja virheetöntä, ja prosessi kustannuksineen on hyvin ennakoitavissa. Hyödymme myös ajantasaisesta seurannasta, sillä meille aukeaa selkeä näkymä laskun toimitusprosessiin.

Monikanavaisuus parantaa myös asiakaskokemusta, kun asiakas saa laskunsa haluamaansa kanavaan, Eriksson iloitsee.

Monipuolinen laskutuspalvelu

DNA välittää laskudataa useasta eri laskutusjärjestelmästä Postin monikanavaiseen laskunvälityspalveluun, jonka jälkeen ratkaisu luo laskut ja ohjaa niiden lähettämisen yhdestä pisteestä loppuasiakkaalle. Sähköpostilaskut lähtevät nopeasti ja niihin voi lisätä esimerkiksi linkkejä. Laskuihin voidaan myös liittää kohdennetusti markkinointimateriaaleja ja mainosbannereita. Laskut arkistoidaan automaattisesti ja arkistot on integroitu DNA:n asiakaspalvelujärjestelmään. Prosessia seurataan ja kehitetään jatkuvasti.

- Yhteistyö Postin kanssa on kehittynyt erittäin hyvälle tasolle, Eriksson kertoo.

- Mobiilit maksamisen tavat ja digitalisaation nopea eteneminen ovat vahvoja trendejä, ja meillä on niiden tiimoilta Postin kanssa kehityshankkeita meneillään, Eriksson kertoo.

-Tulevaisuudessa kuluttajalaskujen toimitus ja maksaminen tulee painottumaan yhä enemmän mobiilin ympärille.

Sähköisen laskun suosio kasvanut nopeasti

Sähköisen laskun suosio on kasvanut laskuttavien yritysten keskuudessa nopeasti, sillä sen lähettäminen on vaivatonta ja edullista, ja samalla manuaalinen työ yrityksissä vähenee. Jotta laskuja voidaan lähettää sähköisesti, pitää kuitenkin myös vastaanottajilla olla valmiudet ottaa niitä vastaan. DNA ja Posti lähtivät yhdessä kehittämään DNA:n laskuliikenteen sähköistämishanketta ja toteuttivat erilaisia aktivointikampanjoita, joiden tavoitteena oli saada laskujen vastaanottajia valitsemaan sähköisen laskun kanavakseen. Kampanjat tuottivat tulosta, siitä yhtenä todisteena on tämän päivän 80 %:n sähköistymisaste. DNA mittaa aktiivisesti asiakastyytyväisyyttä kaikissa merkittävissä asiakaskohtaamisissa. Myös näiden tutkimusten perusteella sähköinen laskutuskanava on ollut onnistunut.