Näytä kaikki artikkelit

Yritys, näin piirrät reitin nettonollaan

Nettonolla, päästölaskenta, validointi, lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet. Webinaarissamme kävimme läpi, mitä nettonolla tarkoittaa ja miten nettonollatavoitteeseen päästään.

Posti oli globaalisti logistiikka-alalla ja Suomessa ensimmäinen yritys, joka sai Science Based Targets -aloitteen (SBTi) hyväksynnän nettonollatavoitteelleen. Nettonollaa Posti tavoittelee vuoteen 2040 mennessä. Tiekuljetusten ja kiinteistöjen osalta fossiilittomuuteen tähdätään vuoteen 2030 mennessä. Science Based Targets on YK:n Global Compactin, ympäristöjärjestö WWF:n, ympäristöraportointiin keskittyvän CDP-järjestön ja Maailman luonnonvarainstituutti WRI:n aloite, joka kannustaa yrityksiä sitoutumaan tieteeseen perustuviin päästövähennystavoitteisiin. Mitä nettonolla tarkoittaa, ja miksi jokaisen yrityksen pitäisi pyrkiä siihen? Entä mitä on päästölaskenta, ja miten sitä tehdään Postilla? Näitä kysymyksiä Postin ilmasto- ja ympäristöjohtaja Anna Heino avasi Päästölaskennan avulla kohti nettonollaa -webinaarissa. “Meille on tärkeää, että tiedämme, mitä vauhtia meidän on vähennettävä päästöjämme, ja että tekomme ovat oikeasti vaikuttavia. Siksi lähdimme hakemaan vauhtia ilmastotyölle kansainvälisestä ilmastotieteestä ja konsensuksesta.” Nettonollatavoite tarkoittaa kaikkien yrityksen omien ja arvoketjun hiilidioksidipäästöjen laskemista nollaan. Logistiikka on maailman kolmanneksi saastuttavin toimiala. Vaikka Postilla on tiukat päästövähennystavoitteet ja palkintoja jo tehdystä päästövähennystyöstä, haaste on yhä ilmeinen. “Sekä logistiikkayhtiöiden että logistiikan käyttäjien on puututtava ongelmaan. Jos mitään ei tehdä, on arvioitu, että tavaraliikenteen päästöt yli kaksinkertaistuvat vuoteen 2050 mennessä.”

1. Selvitä lähtötilanne, eli laske hiilijalanjälki

Ilmastotyön ja nettonollapolun ensimmäinen askel on Heinon mukaan selvittää, missä ollaan nyt. Posti on laskenut päästönsä kansainvälisen viitekehyksen, Greenhouse Gas Protocolin, standardien ja ohjeistusten mukaan. Päästölaskennan tulokset raportoidaan vuosittain julkisesti Postin vastuullisuusraportissa. Mukana ovat scopet 1–3, joista ensimmäinen viittaa omien kiinteistöjen ja ajoneuvojen käyttämään polttoaineeseen. Toinen viittaa muiden tahojen tuottamaan energiaan, kuten sähköön ja kaukolämpöön, jota Posti käyttää. Postille, kuten suurimmalle osalle muistakin toimijoista, olennainen on kolmas, arvoketjun ja hankintojen osuus. Postin kokonaispäästöistä 80 prosenttia syntyy arvoketjussa, josta puolet alihankintakuljetuksissa. “Alihankintakuljetusten päästöjä pystymme arvioimaan suhteellisen tarkasti, sillä tiedämme reitit, kilometrit ja pitkälti polttoainekulutuksen. Hankintojen mallintaminen ja laskeminen ovat päästölaskennan haastavin osa-alue. Siksi polulla kohti nettonollaa on jatkuvasti kehitettävä entistä parempia laskentamenetelmiä.”

2. Selvitä maaliviiva ja kierrosajat, eli määrittele tavoite ja välitavoitteet

Postilla maaliviiva on selvillä: nollapäästöt ja nettonolla. Ennen kuin Postin nettonollatavoite validoitiin, voimassa oli jo tavoite kuljettamisen fossiilittomuudesta vuoteen 2030 mennessä. Sama tavoite on Heinon mukaan yhä voimassa. “Tärkeintä on aloittaa siitä, mikä on yrityksen toiminnassa ja asiakkaillemme merkittävin ilmastopäästöjen lähde. Meille se on oma ja alihankkijoidemme kalusto, joka kuljettaa Postin kuljetuksia.” SBTi:n hyväksymällä polulla nettonollaan on ensin asetettava lyhyen aikavälin, eli seuraavan 5–10 vuoden, tavoite. Kun se on asetettu ja varmennettu, käydään pitkän aikavälin tavoitteen kimppuun – se asetetaan viimeistään vuoteen 2050. “SBTi:n mukaisella nettonollapolulla ei voi hyödyntää kompensaatioita, eli päästövähenemien ostamista markkinalta, sillä kaverin auttaminen ei tee omasta tontista puhtaampaa. Kaveria saa auttaa, mutta se ei vaikuta omiin päästövähennyksiin.” Nettonolla sen sijaan sallii hiilen poistamisen ilmakehästä tietyissä, riittävän laadukkaiksi validoiduissa hankkeissa. Nettonollavuonna korkeintaan 10 prosenttia Postin päästöistä voi olla neutraloitu hiilenpoiston kautta.

3. Sitoudu tavoitteenasetantaan ja hanki tavoitteille validointi

Jos ilmastotavoitteilleen haluaa SBTi:n hyväksynnän, alkaa prosessi sitoutumisesta tavoitteenasetantaan. Käytännössä yritys täyttää ja lähettää aloitteelle sitoutumiskirjeen, joka tarkistetaan. Tämän jälkeen yritys rekisteröidään aloitteen verkkosivuille. Sitoutumisen hyväksynnästä yrityksellä on kaksi vuotta aikaa asettaa tavoitteet. Ne mallinnetaan lasketun hiilijalanjäljen pohjalta, SBTi:n työkaluja hyödyntäen. Kun tavoitteet on asetettu, niille haetaan validointia. Lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet voi asettaa samalla kertaa, mutta aloite käy validointiprosessissa ensin läpi lyhyen, sitten pitkän aikavälin. Yritys pääsee varmennusjonoon, ja aloite ilmoittaa varmennusajan. Varmentaja käy läpi laskelmat ja kysyy mahdollisia kysymyksiä. “Posti asettui jonoon vuoden 2021 lopulla, kun Net Zero Standard ensi kerran julkaistiin. Saimme ajan varmennukseen vuoden 2022 syyskuulle. Aikaa kuitenkin onnistuttiin aikaistamaan, ja lopulta pääsimme varmennukseen jo huhtikuussa.”

4. Ryhdy toden teolla hommiin, eli jatka jo aloitettua työtä

Validoinnin jälkeen työ vasta kunnolla alkaa, sillä yrityksen on vähennettävä päästöjä tavoiteaikataulussa. Päästöt on raportoitava vuosittain julkisessa lähteessä – Posti seuraa tilannettaan vuosittaisessa vastuullisuusraportissa. Viiden vuoden välein SBTi:n kanssa tehdään uudelleenvarmennus, jossa tarkastellaan, onko tahti riittävä ja onko liiketoiminnassa tapahtunut muutoksia, jotka vaatisivat lähtötason tai tavoitteiden päivittämistä. Vuosiraportoinnin lisäksi Heino kertoo, että Postin päästöjä seurataan sisäisesti kuukausittain, jotta tavoitellussa vuositahdissa pysytään. Esimerkiksi tänä vuonna Posti tavoittelee omien päästöjensä vähentämistä 10 prosentilla. “Olemme tehneet Postilla hurjasti töitä ja vähentäneet omia päästöjämme viimeisten 10 vuoden aikana 60 prosenttia. Silti emme ole valmiita. Tehtävää on paljon, ja matalalla roikkuvat hedelmät on pitkälti poimittu. Ei ole yhtä ratkaisua päästöhaasteeseen, vaan tarvitaan erilaisia keinoja.”

Järjestämme syksyllä 2022 viiden vastuullisuuswebinaarin sarjan, jossa syvennytään vastuullisuusteemoihin vaihtuvien asiantuntijavieraiden, omien asiantuntijoidemme ja webinaariyleisön kanssa. Tutustu tuleviin tapahtumiin.

Kiinnostavatko ilmastositoumukset ja vertailut? Lue Anna Heinon haastattelu.