Näytä kaikki artikkelit

Yli sata vuotta monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuustyötä

Pitkäaikainen työllistäjä, tasa-arvoisen yhteisön ja yhteiskunnan rakentamisen edelläkävijä. Postin vastuullisuuspäällikkö Emilia Gädda kertoo, mistä monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuustyö Postilla koostuu.

Vuonna 1864 Posti oli ensimmäinen valtion laitos, joka palkkasi naisia töihin. Postilla aloitettiin tasa-arvotyö jo ennen kuin Suomessa astui voimaan laki naisten ja miesten tasa-arvosta, ja Postin ensimmäistä tasa-arvosuunnitelmaa alettiin laatia vuonna 1978. Ensimmäiset monimuotoisuusvaliokunnat aloittivat toimintansa 1980-luvulla, ja monimuotoisuustyö jatkuu edelleen. Postilla on pitkä historia tasa-arvoisen, yhdenvertaisen ja erilaisia ihmisiä arvostavan työyhteisön ja yhteiskunnan rakentajana. Posti on tehnyt tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä yli sata vuotta. Vuosien varrella teemat ovat muuttuneet, edustaen aikaansa. “Tehty työ, yrityksen historia ja arvot luovat vahvan pohjan, jonka päälle on hyvä rakentaa. Isona toimijana ja työmahdollisuuksien tarjoajana Postin vaikutus yhteiskuntaan on ollut aina merkittävä”, kertoo vastuullisuuspäällikkö Emilia Gädda. Työssään Gädda suunnittelee, kehittää ja koordinoi hankkeita, jotka keskittyvät muun muassa ihmisoikeus-, yhdenvertaisuus- ja monimuotoisuusasioihin sekä vastuullisen hankintaketjun kehittämiseen. “Palvelualan yrityksenä työ painottuu omaan henkilöstöön”, Gädda kertoo.

Monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuustyötä tehdään yhdessä

Postin vastuullisuusohjelmassa monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus rakentavat vastuullisuuden perustaa. Miten tätä työtä tehdään käytännössä? “Rakennamme Postia, jossa jokainen meistä postilaisista voi kokea itsensä tervetulleeksi ja arvostetuksi, vuorovaikutus perustuu arvostukseen ja oikeudenmukaisuuteen ja olemme kaikki osa työyhteisöä”, Gädda kertoo. Gädda korostaa, ettei monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuustyö ole vain yrityksen johdon, HR:n tai vastuullisuustiimin tehtävä, vaan sitä tehdään yhdessä. Monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta edistetään useilla eri hankkeilla ja ohjelmilla, mutta jokainen postilainen voi vaikuttaa siihen, että ohjelmat otetaan osaksi työarkea. “Sanon aina, että tämä on periaatteessa aika helppo juttu, sillä yksinkertaistettuna kyse on vain hyvistä käytöstavoista.”

Kysely kertoo, miten pitkälle on päästy

Yksi suurimmista hankkeista on henkilöstön monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuuskysely, jonka tavoitteena on saada tietoa siitä, mitä mieltä Postin henkilöstö on monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden tilasta. “Kysely auttaa meitä tunnistamaan mahdolliset haasteet, jotta voimme asettaa kehitystoimet tärkeysjärjestykseen, päättää tulevista toimenpiteistä ja rakentaa mittareita kehityksen seuraamiseksi”, Gädda kertoo. Gäddan mukaan kehitystyö ei tule koskaan valmiiksi – asiat vain muuttuvat ajan kuluessa: “Tämä on matka, jota kuljemme ja jonka päälle rakennamme uutta.” Monimuotoisuudesta ja yhdenvertaisuudesta ei pitäisi puhua erillisinä teemoina, vaan niiden tulisi olla osa tavallisia käytäntöjä, Gädda painottaa. Hän toivoo, että tulevaisuudessa jokainen työntekijä voi varmistua siitä, että työyhteisö on kaikin puolin yhdenvertainen. Epäasiallinen käytös olisi kitketty pois ja jos sitä esiintyisi, siitä voisi keskustella avoimesti. “Siihen suuntaan kuljemme. On hienoa, että johtoryhmä on sitoutunut ja valmis viemään asiaa eteenpäin.” Näin monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta edistetään:

  • Monimuotoisuussitoumus: Vuonna 2012 Posti allekirjoitti Suomessa ensimmäisten joukossa monimuotoisuussitoumuksen ja oli käynnistämässä Suomen monimuotoisuusverkostoa.

  • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma: Vuonna 2005 käynnistetty ja säännöllisesti päivitettävä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelma.

  • Palautekanavat: Esimerkiksi anonyymi palautekanava sekä tasa-arvopalautekanava ilmoituksia ja kehitysehdotuksia varten.

  • Henkilöstön menettelyohjeet: Tasa-arvoisuus, monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus on kirjattu myös henkilöstön menettelyohjeisiin.

  • Tietoisuuden kasvattaminen: Henkilöstölle on laadittu muun muassa sanasto, järjestetty koulutuksia, tarjottu materiaaleja eri kielillä sekä hyödynnetty tulkkeja.

  • Tutkimukset ja selvitykset: Posti tilastoi vuosittain muun muassa palkkausta ja työtehtäviä, osallistaa Aalto-yliopiston opiskelijoita kehitystyöhön osana projektikurssia ja toteuttaa henkilökunnalle monimuotoisuus- ja yhdenvertaisuuskyselyitä.

Lue lisää vastuullisuustyöstä ja tutustu vastuullisuusraporttiin

Postin vastuullisuuspäällikkö Emilia Gädda.