Näytä kaikki artikkelit

Viisi askelta yrityksen luontopositiiviseen työhön

Yrityksen vastuullisuustyö on pitkä matka, joka on aina kesken. Nämä johtavan ilmasto- ja ympäristöpalveluiden asiantuntijan listaamat viisi askelta auttavat yritystä luontopositiivisessa työssä.

Postin Yritykset luontokadon ratkaisijana -webinaarissa Third Rock -yrityksen ilmasto- ja ympäristöpalveluja johtava ja kehittävä Leo Stranius ja Postin vastuullisuusasiantuntija Anniina Helkala kävivät läpi, miten yritykset pääsevät alkuun biodiversiteettityössä. Kun yritys ottaa ensiaskeleitaan kohti luontopositiivisuutta, Stranius kannustaa seuraamaan muiden esimerkkejä luonnon monimuotoisuustyöstä, lainsäädäntöä sekä viitekehyksiä ja aloitteita, joita eri toimialoilla on. Jos yritys on jo tehnyt ilmastotyötä ja suorat ja epäsuorat vaikutukset, GHG-standardit, hiilijalanjälkilaskenta, hiilineutraaliustavoitteiden asettaminen ja Science Based Targets -aloitteeseen sitoutuminen alkavat olla tuttuja, samantyyppiset lähestymistavat ja metodiikka toimivat oman organisaation tarkasteluun myös luonnon monimuotoisuuden osalta. “Mitkä ovat luonnon monimuotoisuuden kannalta Scopejen 1, 2 ja 3 vaikutukset? Myös GHG-standardista löytyy elementtejä, joita yrityksen kannattaa katsoa luontonäkökulmasta”, Stranius listaa. Kestävyysraportoinnista puhutaan tällä hetkellä paljon. Siitä on valmisteilla vahvaa EU-sääntelyä, ja siitä tulee isoille yrityksille pakolliseksi. Stranius muistuttaa, että kestävyysraportoinnissa kannattaa alusta asti huomioida ilmaston ohella luonnon monimuotoisuus. Vaikka raportoinnin lopulliset muotoilut ovat vielä auki, mallia voi hakea esimerkiksi GRI-raportoinnista. Houkutus viestiä yksittäisistä, konkreettisista teoista on suuri, mutta Stranius painottaa, että yritykset tekisivät työn ensin perusteellisesti. Samalla hän muistuttaa, että vastuullisuustyö on pitkä matka, joka on aina kesken. “Jos toimiston katolla olevien pölyttäjähotellien, suojeltujen kohteiden tai ekologisen kompensaation taustalla ei ole tehty perusteellista ja vaativaa työtä, viestintä ei valitettavasti ole uskottavaa ja saa viherpesun leiman. Toisaalta emme voi odottaa, että kaikki tulisi valmiiksi ja vasta sitten viestiä ja osallistua keskusteluun.”

Näin yritys etenee kohti luontopositiivisuutta

Stranius listaa viisi askelta, joita seuraamalla yritys etenee vaiheittain biodiversiteettityössä.

  1. Tunne toimintaympäristö. Kun liiketoimintastrategiaa päivitetään jatkuvasti, toimintaympäristö- ja olennaisuusanalyysi on yritykselle tuttua. Erilaisten vastuullisuusteemojen ohella niihin pitää pystyä lisäämään luonnon monimuotoisuus.

  2. Arvioi luontoriskit ja niiden vaikutukset. Luontoriskien (TNFD) arviointiin on työkaluja, mutta niiden vaikutuksen arviointiin ja mittaamiseen voi olla järkevää hyödyntää ulkopuolista osaamista, jos sitä ei löydy omasta takaa.

  3. Luo biodiversiteettistrategia, mittarit ja tiekartta. Kun toimintaympäristö ja omat vaikutukset on tunnistettu, päästään määrittelemään biodiversiteettistrategiaa, mittareita ja tiekarttaa tulevien vuosien toimenpiteille.

  4. Aseta nettopositiivisuustavoitteet. Kun biodiversiteettityön strateginen taso on saavutettu, on vuorossa nettopositiivisuustavoitteiden asettaminen. Tavoitteiden asettaminen ilman perusteellista pohjatyötä voi tuntua houkuttelevalta, mutta se kannattaa tehdä vasta strategiatyön jälkeen, jotta tavoitteet ovat uskottavia.

  5. Jatka kehittämistä ja sitoutumista. Kun tavoite on asetettu, yritys pääsee kehittämään kansainvälisiä viitekehyksiä ja sitoutumaan niihin. Ilmastopuolella monet suuryritykset ovat sitoutuneet Science Based Targets -aloitteeseen. Vastaava viitekehys on valmisteilla myös biodiversiteettipuolella (Science Based Targets for Nature, SBTN). Järjestämme syksyllä 2022 viiden vastuullisuuswebinaarin sarjan, jossa syvennytään vastuullisuusteemoihin vaihtuvien asiantuntijavieraiden, omien asiantuntijoidemme ja webinaariyleisön kanssa. Tutustu tuleviin tapahtumiin.