Näytä kaikki artikkelit

Sitoumukset ja arvioinnit erottavat yritysten vastuullisuusteot lupauksista

Globaalien sitoumusten ja vertailujen nimet vilisevät yritysten päästövähennys- ja ilmastopuheissa. Postin ilmasto- ja ympäristöjohtaja Anna Heino kertoo, mitä ne ovat ja miksi niillä on väliä.

Postin päästövähennystavoitteet ovat Science Based Targets -aloitteen hyväksymät, sen päästölaskennat ulkopuolisen asiantuntijan varmentamia ja se on saanut EcoVadisilta platinamitalin. Eli siis mitä? Yritykset kertovat kilvan vastuullisuudestaan, ja puheissa vilisevät erilaisten sitoumusten, luokitusten ja standardien nimet. Niiden käytölle on syynsä: ne varmentavat yritysten vastuullisuutta. Postin ilmasto- ja ympäristöjohtaja Anna Heino vertaa päästölaskentaa kirjanpitoon ja ulkopuolisen toimijan tekemiä varmennuksia tilintarkastuksiin. “Alihankintasopimusta tehdessä yritys haluaa tietää, onko kumppanin taloudellinen suorituskyky riittävä. Yhtä lailla kirjanpidon ja tilintarkastuksen pitää tänä päivänä olla tehtynä ympäristöasioista.”

Päästövähennysaloite Science Based Targets

Science Based Targets on YK:n Global Compactin, ympäristöjärjestö WWF:n, ilmastoraportointiin keskittyvän CDP-järjestön ja Maailman luonnonvarainstituutti WRI:n aloite, joka kannustaa yrityksiä sitoutumaan tieteeseen perustuviin päästövähennystavoitteisiin. Postin tavoitteet ovat aloitteen hyväksymät, mikä tarkoittaa sitä, että ne vastaavat Pariisin ilmastosopimuksessa määriteltyä 1,5 asteen polkua. “Sitoumus määrittää, paljonko yritysten on vähennettävä päästöjään, jotta ilmaston lämpenee korkeintaan 1,5 astetta. Jokainen aste ja kymmenys pahentaa ilmastonmuutoksen vaikutuksia.” Posti on sitoutunut omien päästöjensä nollaamiseen ja fossiilivapaaseen kuljettamiseen myös alihankkijoiden osalta. Näin Postin kokonaispäästöt – siis omat ja arvoketjun, kuten alihankkijoiden ja hankintojen – puolittuvat vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Koko arvoketjun osalta Posti on nollapäästöinen vuonna 2040. “Science Based Targetsin hyväksynnän saaminen vaatii, että yrityksen päästölaskenta perustuu Greenhouse Gas Protocoliin, joukkoon yleisesti hyväksi todettuja standardeja ja ohjeita. Ilmastotoimien kannalta on olennaista, että yritys tietää päästönsä alihankkijoita myöten”, Heino kertoo. Hakemuksessa on esitettävä, miten päästölaskelmat on tehty, ja päästöjä sitoudutaan seuraamaan vuosittain. Posti julkaisee päästönsä joka tapauksessa kerran vuodessa, ja ulkopuolinen asiantuntija varmentaa päästölaskennat joka toinen vuosi. “Aloite auttaa tunnistamaan, mitä yhden yrityksen on ilmastotieteen näkökulmasta tehtävä. Se tarjoaa työkalun tarvittavan päästövähennyksen laskemiseen. Sen ansiosta tiedämme tekevämme oikeita asioita, emme unohda mitään tärkeää ja pystymme seuraamaan kehitystämme.” Sitoumus antaa Heinon mukaan myös selkänojaa sillä hetkellä kalliimpien tai vaikeampien päätösten tekemiseen. “Vaikka jokin hankinta olisi helpompi toteuttaa toisin, meidän on edettävä valitsemallamme ja tiedettä vasten varmennetulla polulla.”

Johtava yritysvastuun arvioija EcoVadis

Maailman johtava yritysten vastuullisuutta arvioiva taho, EcoVadis, tarkastelee vastuullisuutta neljältä kantilta: ympäristövastuu, työelämän käytännöt, toiminnan eettisyys ja kestävän kehityksen mukainen hankinta. EcoVadisin arviointi perustuu kansainvälisiin yritysvastuukriteereihin, ja arviointia valvoo tieteellinen komitea. Vuonna 2021 EcoVadis arvioi Postin korkeimmalle mahdolliselle platinatasolle. Posti sijoittui arvioitujen yritysten joukossa maailman parhaimman prosentin ja logistiikkatoimialalla parhaan kahden prosentin joukkoon. Yritysten vastuullisuustyössä tapahtuu nyt paljon. Heino huomauttaakin, että jo asiansa hyvin hoitavien yritysten on jatkuvasti seurattava laskentatapojen, työkalujen ja standardien kehitystä. Tuloillaan on esimerkiksi uusia EU-tasoisia ohjeita päästölaskennasta. Laskentatapojen sekalaisuus tai liian suuri luovuuden mahdollisuus on huomattu. ”Kuljetuspäästölaskentaan on tulossa tänä vuonna ISO-standardi, ja lisäksi kehitetään ohjeita koko kuljetusketjun kattavaan raportointiin. Viidakko on vielä valtava, ja yritysten ja kuluttajien voi olla vaikea erottaa oikeaa vastuullisuustyötä tekevät yritykset niistä, jotka vasta luovat vihreää mielikuvaa. Yritysasiakkaan pitäisi nimenomaan oppia erottamaan teot lupauksista.”

Omia menetelmiä on haastettava ja tiukennettava

Siinä missä talouskirjanpitoa on tehty satoja vuosia, päästölaskenta on vasta parikymmentä vuotta vanha tieteenala. Postin vastuullisuustyöllä on pitkät juuret: ensimmäiset sähköautokokeilut aloitettiin 80-luvulla, ensimmäinen ympäristöohjelma 90-luvun lopulla. “Silti pitää uskaltaa myöntää, että epävarmuuksia on. Samoin pitää uskaltaa haastaa ja kehittää menetelmiä. Olemme tehneet vastuullisuustyötä pitkään, joten monet aikanaan vastuullisiksi mielletyt teot eivät nykypäivän mittareilla päde.” Enää ei esimerkiksi riitä, että yritys kompensoi päästöjään jossain muualla, tukemalla ulkopuolisia hankkeita. On tehtävä omia, mittavia ja mitattavia päästövähennyksiä. Anna Heinon vinkit ilmastovastuullisuuden edistämiseen omassa yrityksessä:

  1. Selvitä yrityksesi lähtötaso laskemalla oman toimintasi ja arvoketjusi hiilijalanjälki.

  2. Tunnista päästölähteet, jotka ovat vältettävissä tai vähennettävissä helposti. Aloita näistä.

  3. Aseta tavoite päästöjen vähentämiseen ja tunnista tarvittavat toimenpiteet tavoitteisiin pääsemiseksi. Tavoitteiden asettaminen aikajanalle helpottaa pitkäjänteisen tiekartan luomista ja tukee tarvittavien resurssien suunnittelua.

Mistä tunnistaa kestävän logistikkakumppanin? Tarkistuslista verkkokauppiaalle

Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö, jos haluat jutella lisää kanssamme.

Pyydämme lomakkeella vain niitä tietoja, joita tarvitsemme asian käsittelemiseksi.
Lisää tietoa henkilötietojen käsittelystä Postissa.