Näytä kaikki artikkelit

Posti vähentää pakettikuljetusten päästöjä käyttämällä Neste MY uusiutuvaa dieseliä

Posti jatkaa päästöttömän verkkokauppalogistiikan kehittämistä ja ottaa kevytjakelukalustossaan käyttöön Neste MY uusiutuvan dieselin. Verkkokaupan kasvu jatkuu, mikä tekee sen rakentamisesta mahdollisimman kestävälle pohjalle entistäkin tärkeämpää. Uusiutuvien polttoaineiden käyttö on nopein keino vähentää verkkokaupan logistiikasta syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä.

Posti vähentää pakettikuljetusten päästöjä merkittävästi Neste MY

Postin toimittamien pakettimäärien kasvu on viime vuosina ollut jyrkässä nousussa ja kuluneen kevään aikana paketteja on toimitettu viikoittain jo miljoonia. Aiemmin samoihin toimitusvolyymeihin on päästy vain vuoden kovimpina huippuina, esimerkiksi Black Fridayn ja joulun aikaan. Postin oma kalusto kattaa Suomen pakettijakelusta noin 40 prosenttia.

- Verkkokaupan kasvu on ollut kovaa jo aiemmin, mutta kuluneen kevään aikana se on ollut räjähdysmäistä. Postilla sekä verkkokauppiailla on omat roolinsa kasvun rakentamisessa kestävälle pohjalle, mutta myös kuluttaja voi vaikuttaa vastuullisten ostopäätösten kautta, sanoo Postin Paketti ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmän johtaja Arttu Hollmérus. Postin aiemmin teettämässä tutkimuksessa todettiin, että verkkokaupan ja kivijalkaliikkeen päästöerot syntyvät lähinnä niin sanotun viimeisen kilometrin aikana, eli matkalla jakelukeskuksesta kuluttajalle. Laskennallisesti yhden paketin toimittaminen jakelukeskuksesta noutopisteeseen tuottaa keskimäärin 600 gramman kasvihuonekaasupäästöt, mikä vastaa noin viiden kilometrin ajomatkaa tavallisella henkilöautolla.

Neste MY uusiutuvan dieselin käyttöönoton myötä Posti vaikuttaa tähän ratkaisevaan vaiheeseen ja vähentää omia kasvihuonekaasupäästöjään noin 3,8 miljoonaa kiloa vuosittain. Tämä vastaa lähes 1 300 henkilöauton poistamista liikenteestä. Vaikutukset näkyvät etenkin Suomen suurkaupunkien alueilla, joissa toimituksia tehdään eniten.

- Asiakkaamme ovat tänä päivänä hyvin tietoisia siitä, miten he voivat itse vaikuttaa ympäristöasioihin ja osallistua hiilijalanjäljen pienentämiseen konkreettisilla teoilla. Jätteistä ja tähteistä valmistetun polttoaineen myötä asiakkaamme saavat ostoksensa vähäpäästöisemmin kuljetettuina. Uskomme, että erityisesti tulevaisuudessa tämä tulee näkymään asiakkaidemme valinnoissa entistä selkeämmin, sanoo Hollmérus. Postin tavoitteena on saada oman toimintansa päästöt nollaan vuoteen 2030 mennessä. Neste MY uusiutuvan dieselin käyttöönotto on konkreettinen ja välitön askel kohti tätä tavoitetta. Posti selvittää parhaillaan myös kuljetuksen kumppaniverkoston siirtymistä vaihtoehtoisiin polttoaineisiin.

- Logistiikkayrityksillä on tärkeä rooli liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen pienentämisessä, ja jokainen ilmastoteko tukee Suomen tavoitetta tulla hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Posti on merkittävä toimija kotimaan logistiikassa, ja siksi on erityisen hienoa olla tukemassa Postia sen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Neste MY uusiutuva diesel on suomalainen innovaatio, jonka avulla yrityksen omia kasvihuonekaasupäästöjä on mahdollista vähentää heti – ilman muutoksia olemassa oleviin moottoreihin tai logistiikkaan”, sanoo Nesteen Suomen yritysasiakasmyynnistä vastaava johtaja Joni Pihlström.

Neste MY

Kysymyksiä ja vastauksia:

Mistä yhteistyössä on kyse? Missä Posti ottaa Neste MY uusiutuvan dieselin käyttöönsä? Posti jatkaa päästöttömän verkkokauppalogistiikan kehittämistä ja ottaa kevytjakelun kalustossaan käyttöön Neste MY uusiutuvan dieselin. Verkkokaupan kokonaisvaltainen kasvu jatkuu, mikä tekee sen rakentamisesta mahdollisimman kestävälle pohjalle entistäkin tärkeämpää. Uusiutuvien polttoaineiden käyttö on nopein keino vähentää verkkokaupan logistiikasta syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä.

Mitä Neste MY on? Neste MY uusiutuva diesel on 100 % jätteistä ja tähteistä valmistettu suomalainen innovaatio. Neste MY:n avulla yritys tai autoilija voi pienentää omaa hiililjalanjälkeään jopa 90 %. Voit lukea lisää täältä.

Miten Neste MY uusiutuva diesel vähentää päästöjä? Vaihtamalla fossiilisen dieselin Neste MY uusiutuvaan dieseliin, käyttäjä voi pienentää hiilijalanjälkeään jopa 90 %. Neste MY uusiutuvalla dieselillä voidaan myös vähentää vanhemman kaluston lähipäästöjä. Voit lukea aiheesta enemmän täältä.

Mitä raaka-aineita Neste MY uusiutuvan dieselin valmistuksessa käytetään? Suomessa Nesteen huoltoasemilla myytävä Neste MY uusiutuva diesel on valmistettu 100 %:sti uusiutuvista raaka-aineista, jätteistä ja tähteistä. Lisätietoja Neste MY uusiutuvasta dieselistä löydät täältä. Globaalisti Neste käyttää noin kymmentä eri uusiutuvaa raaka-ainetta vuosittain. Lisätietoja uusiutuvista raaka-aineista löydät täältä.

Tavoitteenamme on vuoteen 2025 mennessä kasvattaa jäte- ja tähderaaka-aineiden osuus uusiutuvien raaka-aineiden kokonaiskäytöstä nykyisestä 80 %:sta 100 %:iin globaalisti, minkälisäksi tutkimme jatkuvasti uusia, entistä huonolaatuisempia jäte- ja tähderaaka-aineita.

Miksi käytätte tuotannossanne palmuöljyä?

Suomen markkinalle Neste MY uusiutuva tuote valmistetaan 100 %:sesti jätteistä ja tähteistä ilman palmuöljyä. Globaalisti tarkasteltuna uusiutuvien raaka-aineiden käytöstämme 80 % on jäte- ja tähdeöljyjä ja 20 % kasviöljyjä, josta valtaosa 100-prosenttisesti sertifioitua, vastuullisesti tuotettua ja täysin viljelmille asti jäljitettävää palmuöljyä. Uskomme jäte- ja tähderaaka-aineiden korvaavan kasviöljyjen käytön kokonaan vuoteen 2025 mennessä. Jäte- ja tähderaaka-aineista merkittävimpiä meille ovat käytetty paistorasva, eläinrasvajäte sekä erilaisten kasviöljyjen jalostuksen jätteet ja tähteet.

Onko Suomessa myytävässä Neste MY uusiutuvassa dieselissä käytetty palmuöljyn johdannaisia? Suomessa myytävä Neste MY uusiutuva diesel on valmistettu kokonaan jätteistä ja tähteistä eli ilman palmuöljyä. Elintarvikekelpoisen palmuöljytuotannon prosessitähde, PFAD, on yksi lukuisista jäte- ja tähderaaka-aineista, joita raaka-ainevalikoimaamme kuuluu globaalisti. Näiden raaka-aineiden keskinäiset osuudet jalostuksessa vaihtelevat vuosittain raaka-aineiden saatavuuden, hinnan ja erilaisten asiakas- sekä markkinakohtaisten erityisvaatimusten mukaan. Emme kilpailullisista syistä viesti niiden vuosittaisia osuuksia eri tuotteissa tai eri markkinoilla.

Mihin Neste MY uusiutuvan dieselin päästövähenemä ja päästöraportointi perustuu? Miten päästövähenemä käytännössä lasketaan Nesteen uusiutuvat raaka-aineet ovat jäljitettäviä niiden alkulähteille asti, ja valmistamamme uusiutuvan dieselin koko toimitusketjun sekä sen aikana syntyvien päästöjen laskenta tehdään EU:n biopolttoainelainsäädännön (RED 2009/98/EC) vaatimusten ja sen tarjoaman metodin mukaisesti. Biopolttoaineiden, kuten Neste MY uusiutuvan dieselin, koko toimitusketju sertifioidaan, millä osoitetaan, että lainsäädännön sisältämät vastuullisuusvaatimukset, mukaan lukien määritelty kasvihuonekaasupäästöjen minimivähenemä täyttyy. Sertifiointi on lainsäädännön edellytys uusiutuvien polttoaineiden myynnille.

Mikä on Neste MY uusiutuvan dieselin hinta?

Neste MY uusiutuvan dieselin kuten kaikkien muidenkin polttonesteiden hintaan vaikuttavat maailmanmarkkinahinnat, valuuttakurssit ja paikallinen kilpailu. Lisäksi verotuksella on hintoihin merkittävä vaikutus. Uusiutuvien polttoaineiden maailmanmarkkinahinta usein seuraa fossiilisten polttoaineiden hintoja. Ja koska uusiutuvien polttoaineiden markkinat ovat lähtökohtaisesti globaalit, vaikuttavat maailmanmarkkinahinnat osaltaan myös tuotteiden hinnoitteluun täällä Suomessa.

Miten Neste MY:n toimivuutta on testattu? Neste MY uusiutuva dieseliä on testattu Nesteen omassa moottorilaboratoriossa yli kymmenen vuotta, minkä lisäksi yhteistyökumppaneiden kanssa testikilometrejä on kertynyt useita miljoonia. Onko totta, että tankkaamani Neste MY uusiutuva diesel ei vähennä kasvihuonekaasupäästöjä / hiilijalanjälkeä? Jäte- ja tähderaaka-aineista valmistettu Neste MY uusiutuva diesel vähentää kasvihuonekaasupäästöjä keskimäärin 90 % verrattuna fossiiliseen dieselin käytöstä aiheutuviin päästöihin. Käyttämällä Neste MY uusiutuvaa dieseliä kuluttaja sekä yritys voi vähentää oman auton tai kaluston käyttämisestä syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä keskimäärin 90 %. Valtakunnallisesti autoilijoiden tankkaama Neste MY uusiutuva diesel sisältyy jakeluvelvoitteeseen. Mitä jakeluvelvoitteella tarkoitetaan? Jakeluvelvoitteella tarkoitetaan sitä, että polttoaineita myyvien yhtiöiden on tuotava jakeluun tietty osuus biopolttoaineita kaikista jakelemistaan tieliikenteen polttoaineista. Vuonna 2020 tämä osuus on Suomessa 20 %. Vuonna 2030 osuus on jo lähes kolmasosa, sillä jakeluvelvoite nousee 2020-luvulla asteittain 30 %:iin. Toisin sanoen siis vuonna 2030 jo joka kolmas kilometri ajetaan uusiutuvilla polttoaineilla. Jakeluvelvoite on ollut tehokas ja ennustettava tapa vähentää tieliikenteen ilmastopäästöjä, ja Suomessa on haluttu asettaa vuotuiset tavoitteet EU:n velvoittamia prosenttiosuuksia korkeammalle. Jakeluvelvoite on samalla myös johtanut moniin investointeihin kotimaassa, jossa toimii useita alan yrityksiä, kuten Neste. Sisältyykö kaikki Suomessa tällä hetkellä myytävä Neste MY uusiutuva diesel jakeluvelvoitteen piiriin? Tällä hetkellä sisältyy. Tämä tarkoittaa sitä, että Suomessa jaelluissa polttoaineissa on 20 % biopolttoaineita (vuonna 2020) riippumatta siitä, ostaako yksittäinen kuluttaja tai yritys Neste MY uusiutuvaa dieseliä. Tämä on kuitenkin nykyisen lainsäädännön luoma tilanne. Päästöjen vähentäminen jakeluvelvoitteen määriä nopeammin voisi olla mahdollista verokannusteella, jollainen on käytössä esimerkiksi Ruotsissa. Siellä korkeasekoitteiset biopolttoaineet, esimerkiksi Neste MY uusiutuva diesel tai flex fuel -autoihin sopiva E85-polttoaine, ovat täysin vapaita valmisteverosta, kun ne tuodaan markkinoille jakeluvelvoitteen ulkopuolella. Tällä kannustetaan tuomaan markkinoille uusiutuvaa polttoainetta yli jakeluvelvoitteen asettaman määrän. Kaikkia vastuullisia vaihtoehtoja tarvitaan, mutta korkeasekotteiset uusiutuvat polttoaineet ovat käytettävissä heti ja sopivat nykyiseen autokantaan, mikä mahdollistaa ilmastopäästöjen vähentämisen saman tien, ilman kaluston uusimisesta aiheutuvia lisäinvestointeja. Jokaisella Neste MY uusiutuvalla dieselillä ajetulla kilometrillä on merkitystä. Uskomme, että meillä kaikilla on mahdollisuus omien tekojemme kautta vaikuttaa vastuullisten vaihtoehtojen tulevaisuuteen ja lainsäädännön kehittymiseen. Miksi Neste MY uusiutuvaa dieseliä ei myydä yli jakeluvelvoitteen? Neste MY uusiutuva diesel on ollut tarjolla Suomessa vuoden 2017 alusta lähtien. Kyseessä on vielä suhteellisen uusi tuote, jonka kiinnostusta ja kysyntää olemme halunneet kuluttajien sekä yritysten keskuudessa selvittää. Neste MY uusiutuvaa dieseliä on tällä hetkellä tarjolla Suomessa lähes 70 asemallamme, joilla sen valitsee tankkiinsa jo viidesosa autoilijoista. Laajennamme asemaverkostoamme aktiivisesti, sillä kysyntä näyttää kasvavan koko ajan. Jokaisella Neste MY uusiutuvalla dieselillä ajetulla kilometrillä on merkitystä. Mitä useampi asiakas käyttäisi Neste MY:tä, sitä enemmän vastuullisten ratkaisujen tunnettuus nousee. Kaikkia vastuullisia vaihtoehtoja tarvitaan, mutta korkeasekotteiset uusiutuvat polttoaineet ovat käytettävissä heti ja sopivat nykyiseen autokantaan. Ruotsissa korkeasekoitteiset biopolttoaineet, esimerkiksi Neste MY uusiutuva diesel tai flex fuel -autoihin sopiva E85-polttoaine, ovat täysin vapaita valmisteverosta, kun ne tuodaan markkinoille jakeluvelvoitteen ulkopuolella. Tällä kannustetaan tuomaan markkinoille uusiutuvaa polttoainetta yli jakeluvelvoitteen asettaman määrän. Miksi myytte Neste MY uusiutuvaa dieseliä kalliimmalla hinnalla, kun jakeluvelvoite voitaisiin täyttää muillakin tavoilla/tuotteilla? Onko tämä keinonne rahastaa kuluttajia enemmän? Suomessa Nesteen huoltoasemilla myytävä Neste MY uusiutuva diesel on valmistettu 100 %:sti uusiutuvista raaka-aineista, jätteistä ja tähteistä. Tankkaamalla Neste MY uusiutuvaa dieseliä kuluttaja sekä yritys voi vähentää oman auton tai kaluston käyttämisestä syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä keskimäärin 90 %. Näistä syistä Neste MY on ympäristöystävällisin ja suositelluin vaihtoehtomme. Mihin hiilidioksidivähenemä perustuu? Uusiutuvien raaka-aineiden hiilidioksidi on peräisin jo ilmakehässä olevasta hiilidioksidista. Tästä syystä polttoaineen käyttäminen ei lisää hiilidioksidia ilmakehään. Sataprosenttisesti uusiutuvat jätteet ja tähteet kerätään eri lähteistä käsittelyyn jalostamolle. Keräys- ja jalostusprosessi tuo ajokilometrillä syntyviin päästöihin alimmillaan 12 grammaa hiilidioksidia. Siksi uudenaikaisella polttomoottorilla kokonaispäästöiksi tulee ainoastaan tuotannosta syntyvä 12 grammaa hiilidioksidia. Neste MY uusiutuva diesel vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 % verrattuna fossiiliseen dieseliin. Tämä luku perustuu EU:n uusiutuvan energian direktiivin metodin mukaiseen elinkaarilaskentaan.