Näytä kaikki artikkelit

Panosta kuljetuksissa toimitusvarmuuteen ja menesty

Millä eväillä suomalainen pk-yritys voi pärjätä kiristyvässä kilpailussa, kun suuret kansainväliset toimijat vyöryttävät verkon kautta tarjontaansa? Yhä useammin kilpailukyky löytyy luotettavuudesta, paikallisuudesta ja logistiikasta.

Panosta kuljetuksissa toimitusvarmuuteen ja menesty, rekka ja kaksi henkilöä

Logistiikassa toimitusvarmuus ja -nopeus ovat ykkösasioita. Tämä korostuu erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten keskuudessa. Näin on myös asiakkaasi näkökulmasta katsoen, olipa kyse sitten yritysasiakkaista tai kuluttajista. Samaan aikaan digitalisaatio ja verkkokaupan kasvu korostavat entisestään logistiikan merkitystä kilpailutekijänä. Ripeät toimitukset koko Suomeen vahvistavat yrityksen hyvää mainetta ja auttavat menestymään kilpailukentässä.

Riittävät ja skaalautuvat resurssit varmistavan toimitusketjun sujuvuuden

Yrityksesi toiminta tehostuu, kun logistiikan sujuvuudesta ei tarvitse huolehtia. Kun logistiikkakumppaniksi valitaan Posti, ovat kuljetusresurssit varmasti riittävät. Alueellinen myyntimme ja asiakaspalvelumme ovat aina helposti tavoitettavissa. Lisäksi käytössäsi on maksuton, sähköinen asiointikanava SmartShip, jolla hallitaan kuljetustilauksia sähköisesti. Posti DashBoard on selainkäyttöinen ja reaaliaikainen lähetysten seurantapalvelu. Rahtien lisäksi logistiikkahenkilönne voivat seurata Dashboardista pakettien ja pakettierien matkaa. Tiedot mahdollisista poikkeamista löytyvät heti tai näkyvät hälytyksinä. Lähetyksiä voi selata mm. vastaanottajan nimellä, päivämäärällä sekä lähetenumerolla. Sekä lähettäjällä että vastaanottajalla on jatkuva ajantasainen tieto kuljetusten etenemisestä. Se vähentää asiakaspalvelun työkuormaa ja kohentaa kannattavuutta vapauttamalla yrityksesi resursseja muihin tehtäviin.

Rahtia paikallisesti mutta valtakunnallisesti

Posti Logistiikkapalvelut palvelee pk-yrityksiä paikallisesti tarjoten samalla koko valtakunnan kattavan toimitusverkoston, jollaista ei muilla toimijoilla ole. Tutun paikallisen kuljettajan kanssa on helppo asioida, asiat hoidetaan paikalliset olosuhteet tuntien. Kotimaisen Postin rahtipalveluilla tavoitetaan jopa 90 prosenttia Suomen yrityksistä seuraavaksi työpäiväksi. Näinä ympäristötietoisina aikoina yrityksesi kilpailukykyä ja maineenrakennusta edistää myös se, että kaikki käyttämänne Postin rahtipalvelut ovat 100% hiilineutraaleja ilman lisämaksua. Vähennämme kuljetuksista aiheutuvia päästöjä tehokkaalla kuljetusten yhdistelyllä ja reittisuunnittelulla, sujuvalla ja turvallisella ajotavalla sekä uusimalla kalustoamme ja lisäämällä vaihtoehtoenergia-ajoneuvoja. Jäljelle jääneet päästöt kompensoimme osallistumalla sertifioituihin ilmastoprojekteihin.

Kiinteät kulut minimiin

Tämän päivän yrityksissä logistiikka nähdään kuluerän sijasta tärkeänä osana koko yrityksen kilpailukykyä. Mitä pitemmälle logistiikka ulkoistetaan, sitä enemmän joustavuutta ja pelivaraa se tuo pk-yrityksen toimintaan. Suhdanne- ja kausivaihtelujen poikimiin liikevaihdon muutoksiin on helpompi sopeutua, kun kiinteitä kuluja on mahdollisimman vähän.

Myös sisälogistiikka- ja varastointipalvelut tutulta kumppaniltasi

Rahtipalvelujen lisäksi Posti tarjoaa pk-yrityksille nykyaikaisia ja joustavia sisälogistiikka- ja varastointipalveluja. Myös näissä palveluissa periaate on sama: kiinteät kulut saadaan muuttuviksi ja toimintaan lisää joustavuutta. Äkillinen kysyntäpiikki ei aiheuta toimitusten ruuhkautumista ja äkäisiä asiakkaita, kun Posti sisälogistiikka-ammattilaiset ottavat toimitukset hoitaakseen joko omissa varastotiloissanne tai Postin logistiikkakeskuksessa. Postin asiakkaana saatte käyttöönne viimeisimmän varasto- ja prosessiteknologian sekä palveluosaamisen. Tarvittaessa koko varasto voidaan ulkoistaa Postin logistiikkakeskukseen, josta tuotteet toimitetaan nopeimpia yhteyksiä käyttäen yrityksesi asiakkaille. Haluaisitko kuulla miten myös teidän yritys voisi parantaa kilpailukykyä logistiikkaa tehostamalla?