Näytä kaikki artikkelit

Kun posti kuljettaa, ei nälkä yllätä

Palvelukeskus Helsingillä on ruokapalveluiden hoitamisesta lähes 100 vuoden kokemus ja se on mukana yli 100 000 henkilön ruokahetkessä päivittäin. Yhteistyö Postin kanssa tarkoittaa täsmällisiä ateriatoimituksia ja asiakkaiden odotukset ylittäviä lisäarvopalveluja.

Palvelukeskus Helsinki toimii Helsingin kaupungin kumppanina kouluissa ja päiväkodeissa, palvelukeskuksissa, palvelutaloissa sekä sairaaloissa. Palvelukeskus tuottaa ”Parasta yhdessä” -arvolupauksensa mukaisesti mm. hyvinvointipalveluja Helsingin kaupungin virastoille ja liikelaitoksille. Palvelukeskus tukee myös kotona asumista monipuolisilla palveluilla ja teknisillä ratkaisuilla.

Palvelukeskus Helsingillä on laajamittainen yhteistyö Postin kanssa.

Jäisinä, kylminä, kuumina tai kuumennettavina – kaikki onnistuu!

Laajamittainen ateriakuljetusyhteistyö Postin kanssa alkoi 2013. Yksi kokonaisuus syntyy kouluihin ja päiväkoteihin päivittäin toimitettavista ruokakuljetuksista, joita tehdään omalta tuotantolaitokselta lähes 600 eri kohteeseen.

 • Ruoka valmistetaan pääsääntöisesti toimipaikoissamme tai omassa tuotantolaitoksessamme Vantaalla, jossa valmistamme ruokatuotteita myös muiden toimipaikkojemme tarpeisiin, logistiikkapäällikkö

   

  Antti Virtanen

   

  Palvelukeskus Helsingistä toteaa.

Toimitusmalleja on kaksi. Ennakkotoimitukset viedään asiakkaille joko syöntiä edellisenä päivänä tai syöntipäivänä varhain aamulla. Nämä ovat pääasiallisesti kylmä- tai pakastetoimituksia, jotka viedään suoraan asiakkaiden omiin lämpösäädeltyihin tiloihin. Kuumana toimitettavat ateriat viedään suoraan tuotantolaitokselta asiakkaille tarjottaviksi.

 • Tarjoamme parhaan palvelukokemuksen asiakkaille, sidosryhmille ja henkilöstölle. Ruokalista- ja tuotesuunnittelussa otamme huomioon jokaisen asiakasryhmämme mieltymykset, ravitsemussuositukset ja -määräykset sekä muut erityistarpeet, Virtanen jatkaa.

Täsmälliset ateriatoimitukset joka päivä

Ateriakuljetukset vaativat hyvää suunnittelua, joustavuutta ja reagointikykyä muutostilanteissa. Lisäksi omavalvonnalliset vaatimukset asettavat tiukat kriteerit kuljetuskalustolle ja -henkilöstölle. Osa toimituksista edellyttää hygieniapassia. Vilkkaasti liikennöidyllä ja ruuhkaisella pääkaupunkiseudulla aikatauluissa pysyminen on haastavaa mutta tärkeää. Yksittäinenkin myöhästyminen heijastuisi välittömästi jopa useiden satojen koululaisten ruokailun myöhästymiseen ja koko koulupäivän uudelleen järjestelyyn.

Palvelukeskus Helsingille toimitusvarmuuden lisäksi tärkeää on myös itse asiakaskohtaaminen.

 • Posti on kyennyt vastaamaan näihin vaatimuksiimme erittäin hyvin. Hyvänä lisäarvona koemme Postin erittäin asiantuntevan henkilöstön, joka reagoi vaatimuksiimme nopeasti. Tehokkaalla reittisuunnittelulla olemme vähentäneet päivittäin ajettavia kilometrejä ja ottaneet entistä paremmin ympäristöasiat huomioon. Toimivan yhteistyön kautta olemme kehittäneet ja suoraviivaistaneet monia kuljetukseen liittyviä eri osa-alueita sekä kuljetusten osalta parantaneet asiakastyytyväisyyskyselyiden tuloksia.

Säännöllisissä yhteistyöpalavereissa kumppanit käyvät läpi mahdolliset reklamaatiot ja palautteet sekä kehittävät toimintaa entistä paremmaksi.

 • Odotamme Postilta jatkossakin hyvää yhteistyötä ja innovatiivisuutta. Meille kaikille tärkeintä on tyytyväinen loppuasiakas. Emme halua, että asiakas näkee toiminnan ainoastaan tilaaja-tuottaja-mallina, vaan haluamme jatkuvasti kehittää toimintaa ylittämällä asiakkaiden odotukset. Tässä tehtävässä Postilla on erittäin tärkeä rooli.

Lisää tietoa Palvelukeskuksesta: http://www.hel.fi/www/palvelukeskus/fi.