Näytä kaikki artikkelit

Luontokadon aiheuttajasta ratkaisijaksi – yritysten askelmerkit biodiversiteettityöhön

Yritysten ja luonnon monimuotoisuuden välinen yhteys on kiistaton, mutta yritykset ovat vasta lähtökuopissa toimissaan. Webinaarissamme kävimme läpi, miten biodiversiteettityössä pääsee alkuun.

Postin Yritykset luontokadon ratkaisijana -webinaarin kyselyssä 75 prosenttia vastaajista kertoi, ettei heidän organisaatiollaan ole tavoitteita tai mittareita luonnon monimuotoisuuden eli biodiversiteetin heikkenemisen pysäyttämiseksi. Miksi yritysten kannattaa kiinnittää huomiota luonnon monimuotoisuuteen juuri nyt? “Kuolleella planeetalla ei ole työpaikkoja, hyvinvointia tai liiketoimintaa”, summaa Third Rock -yrityksen ilmasto- ja ympäristöpalveluja johtava ja kehittävä Leo Stranius, joka oli puhujana webinaarissa. Postin vastuullisuusasiantuntija Anniina Helkala kertoo, että Postilla biodiversiteettityö aloitettiin vuonna 2021. “Pelkän yrityksen vastuullisuustiimin työ ei riitä, vaan pitää toimia läpi organisaation ja sisällyttää sekä ilmastonmuutoksen että luontokadon teemat ydintekemiseen”, Helkala sanoo.

Ongelman aiheuttajasta ratkaisijaksi

Luontokadon kiihtymiselle on vankat, luonnontieteelliset perusteet. Lajien sukupuuttoaalto on kiihtynyt jopa noin tuhatkertaiseksi verrattuna siihen, miten eläin- ja kasvilajeja katoaa sukupuuttoon luontaisesti. Straniuksen mukaan kysymystä on yritetty ratkaista jo pitkään poliittisesti, tuloksetta. “YK:n biodiversiteettisopimus on vuodelta 1992, eli 30 vuoden takaa, mutta vuosi toisensa jälkeen luontokadon pysäyttämisessä on toistaiseksi epäonnistuttu.” Yritysten rooli luontokadon ratkaisijoina on monella tapaa ajankohtainen. Eduskunnassa keskustellaan EU:n asetusluonnoksesta, joka koskee luonnon ennallistamista. Viime vuosina luontokato on tunnistettu ilmastonmuutoksen ohella globaaliksi kriisiksi, ja siitä on alettu puhua myös yrityksissä yritysvastuun yhteydessä. “Aletaan nähdä se, mikä merkitys luonnon monimuotoisuudella on liiketoiminnalle ja miten yritykset voivat olla tässä ennemminkin ratkaisijoita kuin ongelman aiheuttajia”, Stranius sanoo. Yrityksissä luonnon monimuotoisuustyötä tehdään jo paljon – erityisesti isot yritykset ja etujärjestöt ovat päässeet hyvään vauhtiin. Kun yritys ottaa ensiaskeleita kohti luontopositiivisuutta, Stranius kannustaa seuraamaan muiden esimerkkejä luonnon monimuotoisuustyöstä, lainsäädäntöä sekä eri viitekehyksiä ja aloitteita, joita on jo olemassa eri toimialoilla. “Jos yrityksessä tai organisaatiossa on tehty ilmastotyötä, jonka lähestymistavat alkavat olla tuttuja, samantyyppinen metodiikka toimii oman organisaation tarkasteluun myös luonnon monimuotoisuuden osalta”, Stranius sanoo. Stranius listasi käytännön toimia, joiden avulla yritykset pääsevät eteenpäin biodiversiteettityössä: Viisi askelta yrityksen luontopositiiviseen työhön

Miten Posti etenee biodiversiteettityössä?

Luontokadon kytkös logistiikkaan voi äkkiseltään tuntua löyhältä, mutta kun huomioidaan esimerkiksi liikenteen aiheuttamat ilmansaasteet, eläinten elinalueita halkovat tiet ja rahtialusten mukana kulkeutuvat merien vieraslajit, yhteys on selvä. Postin ilmastotyö perustuu tieteeseen, joten luontokatotyöhön haluttiin lähteä samoista lähtökohdista. Postin Helkala kertoo, että biodiversiteetin selvitystyö aloitettiin tutustumalla kansainväliseen viitekehystyöhön ja hahmottamalla Postin olennaisuutta. “Yksi konkreettinen keino oli selvittää Suomen yksiköiden sijainnit suhteessa biodiversiteetin kannalta merkittäviin alueisiin, kuten Natura 2000 -alueisiin. Tämä auttaa meitä kohdentamaan toimiamme alueellisesti”, Helkala kertoo. Vuonna 2022 työssä on paneuduttu kouluttamiseen ja sidosryhmäkeskusteluihin. Postin asettama tavoite saavuttaa nettonolla vuoteen 2040 mennessä voidaan Helkalan mukaan yhdistää luonnon monimuotoisuustyöhön. Posti tekee myös vieraslajitorjuntaa ja suunnittelee kohteiden pölyttäjäystävällisyyttä. Vaikka Science Based Targets for Nature on vielä tekeillä, Postilla mietitään jo nyt, miten tavoitteita voidaan asettaa sen mukaisesti. “Haasteemme on vielä se, miten käytännössä mittaamme logistiikan luontokatovaikutuksia. Vasta mittaamalla voimme asettaa uskottavat tavoitteet”, Helkala lisää. Järjestämme syksyllä 2022 viiden vastuullisuuswebinaarin sarjan, jossa syvennytään vastuullisuusteemoihin vaihtuvien asiantuntijavieraiden, omien asiantuntijoidemme ja webinaariyleisön kanssa. Tutustu tuleviin tapahtumiin.