Näytä kaikki artikkelit

Leipurin jakelee elintarvikkeita Hangosta Utsjoelle – vuosittain 30 000 toimitusta

Postin kylmäkuljetukset takaavat Leipurin 30 000 vuosittaisen tilauksen toimitusvarmuuden kaikkialla Suomessa.

Leipurin Oyj toimittaa elintarvikkeita kautta maan muun muassa leipomoille, catering-yrityksille, kahvilaketjuille ja elintarviketeollisuuteen. 120 miljoonan euron liikevaihtoa vuosittain tekevä yritys toimii Suomen lisäksi Virossa, Latviassa, Puolassa, Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Venäjällä ja Kazakstanissa.

Postin logistiikkapalvelut ovat keskeinen osa sujuvaa ja aikataulukriittistä toimintaa.

- Pyrimme kattamaan toimituksillamme joka päivä koko Suomen. Postin kuljetusverkko on avainroolissa, jotta pääsemme tähän tavoitteeseen, Leipurin logistiikkajohtaja Mikko Tervonen sanoo.

Kylmäkuljetusten osaamista

Päivittäin Leipurin varastolta Vantaalta lähtee 10–14 Postin reittilähtöä. Kuljetukset menevät Postin alueterminaaleihin, joissa ne puretaan ja jaetaan kylmäjakeluautoilla Leipurin asiakkaille.

Vuosittain Leipurin toimittaa asiakkailleen 30 000 tilausta, joissa on 300 000 toimitusriviä. Jakelupaikkoja on yli tuhat, mikä edellyttää kattavia ja toimitusvarmoja kuljetuksia.

Kylmälogistiikan osaaminen on ollut tärkeä tekijä Leipurin ja Postin vuosia jatkuneelle onnistuneelle yhteistyölle.

- Toimitus menee aina vaativimman lämpötilan mukaan. Vaikka volyymeistamme vain kolmannes vaatii kylmää, ylivoimaisesti suurin osa kuljetuksista lähtee varastoltamme kylmäautoissa eteenpäin, Tervonen sanoo.

Ihmiset avainasemassa

Vaikka toimitusvarmuus, edistynyt kylmätekniikka, kattava kuljetusverkosto ja saumattomat tietojärjestelmät ovat logistiikan kulmakiviä, on yksi tekijä yli muiden.

- Avainhenkilöt, ja kuinka he toimivat, ovat erittäin tärkeää meille. Erityisesti ajojärjestelijän ja terminaalipäällikkömme tiivis yhteistyö on ratkaisevassa roolissa. Samalla tavalla yhteistyö toimii asiakasvastaaviemme kanssa ja myös liiketoimintajohdon tasolla. Yhteistyön toimivuus palautuu aina henkilöiden osaamiseen. Toivonkin, että Posti pitää heistä kiinni myös jatkossa.

Myös jakeluautojen henkilökunnalla on tärkeä rooli yhteistyössä.

- Kuljettajilla on kuukausittain satoja kohtaamisia asiakkaidemme kanssa, jolloin he ovat myös meidän käyntikorttimme. Asiakaspalvelun pitää pelata ja asiakkaille pitää jäädä hyvä maku toimituksista. Kun palaute on ollut hyvää ja yhteistyö on toiminut, meillä on hyvä syy jatkaa yhteistyötä Postin kanssa myös jatkossa, Tervonen kertoo.

Mittarointia ja jatkuvaa petraamista

Toimitusvarmuus eli poikkeamat per toimitusrivit on palvelulaadun keskeinen mittari. Tervonen on tyytyväinen siihen, että laatu ja tehokkuus ovat parantuneet jatkuvasti. Pieni notkahdus koettiin toki silloin, kun siirryttiin käyttämään Postin modernia tietojärjestelmää, mutta sekin oikeni muutamassa kuukaudessa.

Tervosen pöydällä on joukko muitakin mittareita.

- Kustannuksia seuraan tarkoin ja peilaan jatkuvasti kilpailutilannetta. Toimitusten nopeus on yksi seurattava asia. Tämä tulee ajankohtaiseksi nyt, kun harkitsemme toimitusten nopeuttamista Helsinki–Turku–Tampere-alueella entisestään.

Toimintaa kehitetään jatkuvalla yhteistyöllä. Postin ja Leipurin avainhenkilöt tapaavat säännöllisesti parin viikon välein keskustelemaan operatiivisista kehittämiskohteista. Ylemmän johdon tasolla kehitetään pitkän aikavälin hankkeita kuten sähköistä tiedonsiirtoa, kuljetustilausten jouhevampaa käsittelyä sekä sitä, miten Posti voi entistä paremmin mitoittaa kuljetuskapasiteettinsa Leipurin tarpeisiin.

Viivakoodien käyttöönotto tulee olemaan lähivuosina suuri mahdollisuus, jolla toimitusvarmuutta voidaan entisestä parantaa.

- Posti on tuonut vahvasti muualla logistiikassa käytössä ollutta viivakooditeknologiaa myös meidän maailmaamme. Viivakoodien avulla saamme nykyistä paremman kokonaiskuvan kuljetuksistamme, kun jokaisen lavan liikkeitä voidaan seurata tarkasti, Tervanen toteaa.

Pyydämme lomakkeella vain niitä tietoja, joita tarvitsemme asian käsittelemiseksi.
Lisää tietoa henkilötietojen käsittelystä Postissa.