Näytä kaikki artikkelit

Tunnetko asiakkaasi? Kasvattamalla asiakasymmärrystä lisäät myyntiä ja uusasiakashankintaa

Tehokas markkinointi ja myynti edellyttävät dataa ja ymmärrystä. Lisäksi GDPR eli EU:n yleinen tietosuoja-asetus asettaa entistä kovempia vaatimuksia rekisterinpitäjille, joilla on nykyisin velvollisuus pitää asiakastiedot ajantasaisina.

Asiakasymmärryksellä kasvatat myyntiä

Jos sinulta kysyttäisiin, tunnetko asiakkaasi, mitä vastaisit? Kysymys on yksinkertainen, mutta siihen vastaaminen menee arvailuksi ilman luotettavaa dataa. Osaisitko esimerkiksi kertoa, mikä on asiakkaasi asumismuoto, perhetyyppi, ikä tai tulotaso? Edellä mainitut tiedot, kuin myös muu asiakasdata, ovat kullanarvoisia lisämyynnin, uusasiakashankinnan ja asiakasymmärryksen näkökulmasta. Jotta tähän dataan pääsee käsiksi, tarvitaan asiakkaan perustiedot ja kumppani, joka osaa jalostaa ne liiketoimintaa tukevaksi tiedoksi. Kaikki lähtee siitä, että yritys ylipäänsä kerää asiakasdataa, tapahtuipa se myymälässä tai verkkokaupan rekisteröitymisen tai maksutapahtuman yhteydessä. Pelkkä sähköpostiosoite ei kerro vielä mitään – edes sitä, onko sen taustalla oleva henkilö olemassa. Vasta kun asiakkaasta on olemassa nimi ja osoite, tietoa voidaan kumppanin avulla alkaa hyödyntää ja rikastaa useilla eri tavoilla.

Selvitä, keitä asiakkaasi ovat ja mitä he haluavat

Aloittaa kannattaa profiloinnista, jolla saa tietoa nykyisistä asiakkaista ja oppii tunnistamaan eri asiakasryhmien erot. Profilointi voi esimerkiksi kertoa, miten asiakasprofiili on muuttunut kuluneen viiden vuoden aikana ja miten eri asiakasryhmät, kuten vaikkapa kivijalka- ja verkkokauppa-asiakkaat eroavat toisistaan. Asiakasprofiilit helpottavat tuotteiden ja palveluiden sekä asiakaspalvelun kehittämistä. Niiden avulla voi lisäksi kohdentaa kampanjan uusille potentiaalisille asiakkaille, joiden profiilit vastaavat nykyisiä asiakkaita ja jotka ovat siten todennäköisimmin kiinnostuneita yrityksen tuotteista. Profilointitieto on tarkkaa ja ajankohtaista, mutta sillä on rajansa. Lisää asiakasymmärrystä saa rikasteilla, jotka ovat henkilötason estimaattitietoa. Rikasteet kertovat esimerkiksi sen, millä todennäköisyydellä ja milloin henkilö on muuttamassa, omistaako hän auton tai kuinka todennäköisesti hän palauttaa verkkokaupassa tekemänsä ostoksen.

Asiakasymmärrys on avain tehokkaaseen markkinointiin

Yllä on esitetty vain joitain monista asiakastuntemuksen eduista. Voisiko sinun yrityksesi hyötyä näistä palveluista? Kaikki alkaa lähtötilanteen selvittämisestä. Ehkä yritykselläsi ei ole asiakastietoa vielä lainkaan. Tai ehkä tietoa on, mutta se on vanhentunutta. Jos asiakastietoa ei vielä ole, voimme auttaa yritystäsi käynnistämään asiakastiedon keräämisen ja käydä kaiken läpi alusta asti. Jos tietoa on, mutta sen ajantasaisuudesta ei ole takeita, suosittelemme tekemään ilmaisen asiakasrekisterin kuntotestin. Kuntotesti kertoo, ovatko tietosi ajan tasalla. Kunnossa olevat ja rikastetut tiedot auttavat ymmärtämään paremmin nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita, mutta se on vasta alkua. Syventynyt asiakasymmärrys helpottaa kohdentamaan markkinointia juuri oikeille henkilöille ja sopivassa kanavassa, olipa kyse printtisuorasta, sähköpostista tai online-markkinoinnista.