Näytä kaikki artikkelit

Tiedätkö asiakkaistasi muuta kuin sähköpostiosoitteen? Nykyisiin asiakkaisiin tutustuminen on kymmenen kertaa halvempaa kuin uusien hurmaaminen

Kovat myyntipaineet ja halu löytää kokonaan uusia kohderyhmiä? Bisnekseen saa polttoainetta näinkin, mutta muista kutoa samalla taikaseittiä nykyisten asiakkaidesi ympärille. Markkinointi olemassa oleville asiakkaille on kymmenen kertaa halvempaa kuin uusien hurmaaminen. Parhaimmillaan koko asiakaskokemus syvenee entisestään.

Riitta Sipilä

Postin tuotepäällikkö Riitta Sipilä on havainnut, että moni yritys tähyää helposti aidan toiselle puolelle sen sijaan, että oppisi tuntemaan nykyiset asiakkaansa paremmin. Osalle GDPR oli peikko, joka sai pelkäämään asiakastiedon keräämistä. Asiakasdataa saa kerätä, mutta vastuullisesti – tietoturva ja GDPR huomioiden. ”Ostoksen tehnyt kuluttaja on jo kiinnostunut, joten hänestä kannattaa pitää kiinni.”

Kerää asiakasdata oikein

Suurin sudenkuoppa on, että yritys kerää pelkkiä sähköpostiosoitteita. Ne vanhenevat tai voivat olla yksinkertaisesti rikki. On tärkeää kerätä myös nimi- ja osoitetiedot. Moni kuluttaja motivoituu antamaan tietojaan, kun huomaa, että saa sitä kautta etuja, alennuksia tai kiinnostavaa sisältöä. Yrityksen vastuulla on puolestaan huolehtia, että dataa käytetään ja hallinnoidaan myös vastuullisesti. Kun yrityksellä on asiakkaistaan nimet ja osoitteet, Posti voi päivittää vanhentuneita puhelinnumeroita ja osoitteita, muuttotietoja ja rikastaa dataa muutenkin. Tämä auttaa kehittämään viestintää ja markkinointia sekä koko myyntiä. ”Jos työntää samaa sähköpostia kaikille, viesti korruptoituu. Siksi asiakasdataa kannattaa rikastaa. Viesteistä tulee palvelullisempia. Kuluttaja kokee, että viesti on juuri hänelle.”

Vahvista elämyksiä kanta-asiakkaillesi

Elämysten vahvistaminen varsinkin kanta-asiakkaille kannattaa. Parhaimmillaan kanta-asiakkaana pääsee osaksi tiivistä yhteisöä, jossa saa elämyksiä. ”Kanta-asiakkuusklubeissa voi olla hyvinkin vahva yhteenkuuluvaisuuden tunne, ja kuluttaja haluaa kuulua niihin. Esimerkiksi lemmikkieläimiin liittyvät yhteisöt toimivat hyvin.” Kanta-asiakkaita voi puhutella räätälöidysti niin uutiskirjeen, osoitteellisen suoramarkkinoinnin kuin asiakaslehden välityksellä.

Hurmaa tärkeissä elämänvaiheissa

Omat asiakkaat on hyvä huomioida eri elämänvaiheissa ja pitää heistä kiinni. Mikäli kuluttajan tavoittaa oikeassa kohdassa elämää, markkinointi muuttuu palveluksi. ”Muutto on todella upea myynnin paikka, sillä monelle muutto tarkoittaa elämänmuutosta ja silloin kilpailutetaan palveluita ja ostetaan tuotteita. Tunteenomaisella viestillä voi toivottaa onnea uuteen kotiin ja laittaa mukaan etusetelin tai alennuksen uusien tavaroiden ja palveluiden ostamiseen.” Postin palveluista esimerkiksi kohdennettu osoitteellinen suoramainonta, mainonta muuttoilmoituslomakkeella ja OmaPostin mainospaikka tavoittavat uuden elämänvaiheen aloittavat. Nykyisten asiakkaiden lisäksi myös mahdollisia asiakkaita kannattaa koukuttaa elämän suurissa murroskohdissa, kuten kun perheeseen syntyy vauva tai lapsi aloittaa koulun. Väestötietojärjestelmä antaa paljon mahdollisuuksia tiedon rikastamiseen uusien asiakkaiden osalta. Sipilä ottaa esimerkiksi printtisuoran. Teleoperaattorit tekevät kesäisin kampanjan, jossa ne markkinoivat puhelimia ja liittymää perheille, joissa lapsi aloittaa koulunkäynnin. Samalla voi antaa tärkeitä vinkkejä puhelimen valintaan ja käyttöön liittyen. Posti voi auttaa kohdentamaan markkinointia esimerkiksi talouden koolla, perheenjäsenten iällä ja vapaa-ajan asuntotiedolla. Vapaa-ajan asunnon omistajat ovat oleellinen kohderyhmä esimerkiksi huonekalu- tai sisustusalan yrityksille. ”Potentiaalia on valtavasti. Kun perusasiat saadaan ensin kuntoon, yrityksen kannattaa hyödyntää markkinointia tärkeissä elämänvaiheissa. Toimenpiteet kannattaa automatisoida, jotta niistä saa tehokkaimmin hyödyt irti ja toiminnasta tulee jatkuvaa tekemistä.”

Kiikarissa uusia asiakkaita? Profilointi auttaa tavoittamaan heidät oikein.

Syvällinen asiakasymmärrys luo uutta kipinää liiketoimintaan.