Näytä kaikki artikkelit

Onko asiakasrekisterisi kunnossa? Posti Datan avulla kasvatat asiakasymmärrystäsi

Asiakasrekisteri kannattaa saattaa ajan tasalle, sillä sen arvo nousee tulevaisuudessa entisestään. Miksi asiakasdatan kerääminen ja hyödyntäminen usein kuitenkin takkuaa?

Posti Datan avulla kasvatat asiakasymmärrystä

Nyt viimeistään yritysten kannattaa suunnitella oman asiakasdatan keräämiseen, säilyttämiseen, ajan tasalla pitämiseen sekä hyödyntämiseen liittyvät asiat kuntoon. Asiakasrekisterin arvo nousee lähitulevaisuudessa entisestään ja käyttäjien seuranta vaikeutuu jatkossa merkittävästi, kun evästemuutokset estävät kolmannen osapuolen evästeiden tallentamisen. Silti monissa yrityksissä puutteelliset tiedot, datan siiloutuminen ja tietosuoja-asiat jarruttavat asiakasrekisterin keräämistä tai hyödyntämistä.

”Yritysten tulisi miettiä entistä enemmän sitä, mihin datastrategiansa ja asiakasdatan keräämisensä pohjaa. Kannattaako sitä rakentaa kertaluontoisten tai väliaikaisten mainostunnisteiden varaan, vai pitäisikö tietoa kerryttää henkilötasolla, jolloin asiakastieto rakentuu pysyvälle pohjalle”, sanoo Postin datasta ja digitaalisesta markkinoinnista vastaava johtaja Teemu Suominen.

Verkkokaupan vauhdikas kasvu on vain lisännyt mahdollisuuksia asiakasrekisterin kasvattamiseen. Jo lähes 60 prosenttia suomalaisista ostaa verkosta joka kuukausi. Verkkokaupassa markkinoijalla on uudenlainen mahdollisuus tunnistaa yrityksen kanssa asioiva kuluttaja ja viestiä tälle personoidusti, myös tämän palatessa ostoksille.

Asiakasrekisteriä nakertavat puutteellinen data ja sen siiloutuminen

Yleisimmin asiakasrekisterin hyödyntämistä vaikeuttavat puutteelliset tiedot.

”Jos asiakkaan antama puhelinnumero tai sähköpostiosoite osoittautuu virheelliseksi, henkilöä voi olla lähes mahdoton tunnistaa”, Suominen toteaa.

Tietoa kannattaa Suomisen mukaan pyrkiä keräämään kattavasti. Nimi- ja osoitetieto mahdollistavat sen, että vaikka virheitä olisi, oikea ihminen tiedon taustalla on suhteellisen helppo tunnistaa ja löytää.

Asiakasdataa saatetaan myös koota liian moneen eri järjestelmään, jotka eivät keskustele keskenään. Tällöin asiakastietojen täysmääräinen hyödyntäminen on vaikeaa.

Kasvata asiakasymmärrystä, tavoita asiakkaasi ja paranna palvelua

Asiakasrekisteri kannattaa laittaa kuntoon, sillä ulosmitattavaa riittää. Kattavan rekisterin avulla yritys voi kasvattaa asiakasymmärrystään ja kohdentaa asiakkuusmarkkinointia.

”Pystymme rakentamaan ymmärrystä asiakasrekisterin päälle. Perinteinen tapa on rikastaa asiakasdataa henkilörivitasolla. Kun rekisteri on rikas, pystytään tekemään huomattavasti syvällisempiä analyysejä siitä, miten erityyppiset asiakkaat käyttäytyvät, Suominen sanoo.

Perustietojen tarkistamisen lisäksi Posti voi rikastaa asiakasrekisteriä eli täydentää sitä taustamuuttujilla, kuten perhetyyppi, tulotaso, asumismuoto ja talotyyppi. Asiakasrekisterin tilan voi tarkistaa uuden itsepalvelutyökalun, Posti Datan avulla, jossa asiakkaista voi tehdä myös suppean profiloinnin ja päivittää vanhentuneet tiedot.

Asiakasrekisteriä tulisi hyödyntää entistä voimakkaammin myös omien sekä uusien asiakkaiden tavoittamiseen.

”Esimerkiksi OmaPostissa käyttäjät ovat vahvasti tunnistettuja, ja pystymme löytämään sekä yrityksen asiakasrekisterissä olevat henkilöt että samankaltaisia prospekteja OmaPostista ja kohdentamaan heille relevanttia viestintää.”

Rekisteri mahdollistaa paitsi oikea-aikaiset ja personoidut viestit omille asiakkaille myös samankaltaisten yleisöjen mallintamisen ja tavoittamisen.

Mitä enemmän asiakastietoa on ja mitä paremmin asiakkaita ymmärretään, sitä relevantimmin heitä pystytään puhuttelemaan. Kun asiakkaan elämässä tapahtuu muutoksia, viestintää ja markkinointia voidaan toteuttaa palvelullisesta näkökulmasta.

Miten Holiday Club hyötyy ajantasaisesta asiakasdatasta? Tutustu Caseen

Laadukas asiakasrekisteri parantaa asiakasymmärrystä - lataa markkinoijan dataopas Saat käyttöösi tietopaketin evästemuutoksesta, yrityksen asiakasrekisterin ja asiakasymmärryksen merkityksestä markkinoinnissa ja päätöksenteossa.

Millaisia asiakasrekisterini asiakkaat ovat? Kokeile uutta Posti Data -työkalua

Kiinnostuitko? Jätä yhteydenottopyyntö, ja jutellaan lisää yrityksesi tarpeista.

Pyydämme lomakkeella vain niitä tietoja, joita tarvitsemme asian käsittelemiseksi.
Lisää tietoa henkilötietojen käsittelystä Postissa.