Näytä kaikki artikkelit

Pieni tai suuri markkinointibudjetti – Oikeilla keinoilla ja kanavilla tuloksia

On markkinointibudjettisi mikä tahansa, voit saada tuloksia oikeilla keinoilla ja kanavilla. Monikanavaisella markkinointikampanjalla tavoitat kohderyhmäsi heidän käyttämissään kanavissa ja takaat parhaan tuoton budjetillesi.

Monikanavainen markkinointi on tehokas tapa tavoittaa asiakkaat

Kaukana ovat ajat, jolloin potentiaalisia asiakkaita saattoi lähestyä geneerisillä viesteillä läpi yhden median. Nykypäivän kuluttajat odottavat kohdennettua, personoitua vuorovaikutusta suosimissaan kanavissa. Markkinoinnin voisi ajatella olevan monimutkaisempaa ja kuluttajien vaatimukset korkeammalla kuin koskaan. Kyse on kuitenkin siitä, että välität oikeat viestit, oikeissa kanavissa, oikeille ihmisille, oikeaan aikaan. Monikanavaisuus korostuu entisestään; tiesitkö esimerkiksi, että lähes 90 prosenttia verkko-ostajista tutustuu printtimainontaan?

Oikeaan aikaan, oikeassa paikassa

Tavoitat kohderyhmäsi, kun tiedät, keitä potentiaaliset asiakkaasi ovat ja mitä kanavia he suosivat. Kosketuskohtia riittää, eivätkä yhden tottumukset välttämättä täysin vastaa toista. Voitko ympärivuorokautisen kampanjan sijaan kohdentaa markkinointia tiettyihin ajankohtiin? Mitä somekanavia asiakkaasi käyttävät, vai saako heidät kiinni sähköpostilla? Optimoit markkinointibudjettisi, kun maksat toimenpiteistä siellä, missä asiakkaasi ovat helpoiten tavoitettavissa. Yli 550 markkinoinnin ammattilaiselle suunnatussa kyselyssä datan täsmällisyys ja paikkansapitävyys osoittautuivat tärkeimmiksi tekijöiksi monikanavaisen kampanjan menestykselle. Seuraavaksi tärkeimpinä pidettiin yleisön tarpeiden ymmärtämistä sekä välitettyjen viestien ilmettä ja brändäystä.

Näkyviä tuloksia suoramarkkinoinnilla

Digikanavien vahvuuksia ovat kustannustehokkuus, kattavuus ja nopeus. Sähköposti on erityisen toimiva tapa pitää yhteyttä olemassa oleviin asiakkaisiin, kasvattaa brändin tunnettuutta ja viestiä potentiaalisille asiakkaille. Suoramarkkinoinnilla vastaanottajan voi ohjata esimerkiksi verkkosivuille tai verkkokauppaan. Sähköpostin kattavuus on toisaalta kanavan suurin haaste. Maailmassa lähetetään päivittäin lähes 300 miljardia sähköpostia. Viestin on oltava tarpeeksi kiinnostava ja suunnattu oikeille ihmisille, jotta se klikataan auki. Ei ihme, että esimerkiksi otsikoiden A/B-testauksen suosio on kasvussa. Vaikka kirjepostin määrä hiipuu, perinteinen suoramarkkinointi on yhä yksi tehokkaimmista tavoista tavoittaa kohderyhmät. Britanniassa kirjepostin avausprosentti on jopa 92. Printtiviesti jättää muistijäljen ja luo vahvemman tunnereaktion kuin digitaaliset viestit. Kun selvitimme markkinointiviestinnän kiinnostavuutta ja vaikutusta ostamiseen, kävi ilmi, että 86 prosenttia kuluttajista avaa todennäköisimmin omalla nimellään kotiin tulevan printtisuoran ja tutustuu siihen. Se säilytetään todennäköisemmin kuin muut viestit, ja sitä pidetään vähiten häiritsevänä mainonnan kanavana. – Printtimainonnan vahvuuksia on se, että siihen tutustutaan ajan kanssa. Mielenkiintoinen havainto oli se, että erityisesti työikäiset, työntekijäasemassa olevat sekä hyvätuloiset haluavat vastaanottaa mainokset mieluiten paperisena ja omalla nimellä. Nämä ovat tärkeitä markkinoinnin kohderyhmiä melkeinpä kaikilla toimialoilla, pohtii tuotepäällikkö Merja Kortelainen. Kun vertasimme markkinointiviestien vaikutusta ostamiseen, kohdennetuilla viesteillä huomattiin olevan enemmän vaikutusta verkossa kuin kivijalassa. Verkkokaupasta viimeksi ostaneista 35 prosenttia kertoi sähköpostiin tulleen viestin vaikuttaneen ostamiseen eniten. Ylipäätään digiviestien vaikutuksen tunnisti 26 prosenttia verkkokaupan ostajista, osoitteellisten printtisuorien taas 20 prosenttia.

Persoonallisuus tuottaa tulosta

Perinteinen suoramarkkinointi ja digitaaliset kanavat täydentävät toisiaan, kustannustehokkaasti. Älä siis käytä yksittäisiä kanavia tyhjiössä, vaan täydennä ja tehosta niitä toisillaan. Digikanavat tarjoavat kohderyhmistä tietoa, jota hyödyntää entistä onnistuneempaan printtisuoraan. Alan ammattilaisilla suunnatuissa kyselyissä monikanavaisen markkinointikampanjan tulokset kohenevat, kun printtisuora sisältyy käytettyihin kanaviin. Sen käytön on myös todettu lisäävän asiakkaiden aktiivisuutta. BrandSciencen tutkimuksen mukaan kampanjan digitaaliset osat maksavat itsestään takaisin 62 prosenttia enemmän, jos perinteinen suoramarkkinointi on mukana valikoimassa. Olivat käytössäsi sitten mitkä tahansa kanavat, kuluttajat odottavat viesteiltäsi entistä personoidumpaa otetta. Innovidin tutkimuksessa 40 prosenttia kuluttajista oli tänä vuonna tehnyt ostoksen personoidun mainoksen seurauksena. Kuluttajista 43 prosenttia oli sitä mieltä, että mainosten on oltava personoituja, 32 prosenttia piti personoiduista mainoksista ja 30 prosenttia puolestaan piti brändeistä, joiden mainokset ovat personoituja. Hyvin suunnitellulla suoramarkkinoinnilla saavutat suurempaa sitoutuneisuutta, paremman vastausprosentin ja siten myös parempia tuloksia. Kokosimme yhteen vinkit, joiden avulla onnistut vaikuttavan suoran tekemisessä.