Näytä kaikki artikkelit

Markkinoija, kenen näkökulmasta teet valintoja?

Brändin kehittämisen ja arkisen kampanjatyön tuoksinassa markkinoijat kiinnittävät helposti liian vähän huomiota siihen, mitä asiakkaat oikeasti haluavat. Iso osa kuluttajista ei esimerkiksi toivo lisää mainoksia missään kanavassa. Heille yrityksen lähettämä viesti voi olla vain turhake, jonka voi blokata tai jättää huomiotta. Ilmiöön on kuitenkin olemassa vastalääke.

Markkinoijan valinnat 1400x520

Posti selvitti IRO Researchin avustuksella markkinointipäättäjien ja kuluttajien kanavasuosikkeja kanta-asiakkuusviestinnässä. Kyselyn vastaajat olivat siis kanta-asiakkaita, joilla oli yrityksiin jo valmiiksi jonkinlainen olemassa oleva suhde. Tulokset osoittivat, että kuluttajien toiveet ovat usein kaukana markkinointipäättäjien luuloista.

Sähköposti ei enää pure

Yksi tutkimusten puhuttelevimmista löydöksistä liittyy sähköpostin käyttöön. Kuluttajista 63 % ja markkinointipäättäjistä 73 % koki saavansa liikaa asiakkuusviestejä sähköpostitse. Silti liki puolet markkinointipäättäjistä arvioi lähitulevaisuudessa lisäävänsä sähköpostin käyttöä asiakkuusmarkkinoinnissa. Kun markkinointipäättäjän näkökulma muuttuu markkinoinnin vastaanottajasta sen lähettäjäksi, hän näyttäisi toisaalta itse haluavan muiden kuluttajien tapaan vähemmän sähköpostia, mutta aikovan silti lähettää sitä asiakkailleen entistä enemmän. Mistä tämä kertoo?

Ainakin siitä, että sähköposti on asiakkuusmarkkinoinnin kanavana yrityksille nopea ja halpa. Se on myös yksinkertainen mitata ja raportoida. Eniten tulos kuitenkin kertoo siitä, että monilla markkinointipäättäjillä on vaikeuksia tarkastella viestejään ja kanavavalintojaan asiakkaan näkökulmasta.

Vähennä tyrkytystä, lisää palvelua

Markkinointiprosessien helppous ja mitattavuus ovat toki tärkeitä asioita. Markkinoinnin kohdeyleisö – asiakkaat ja kuluttajat – arvioi kuitenkin yritysten viestimääriä ja kanavavalintoja toisin kriteerein. Ero näkyi myös kyselytuloksissa. Markkinointipäättäjät aikoivat lisätä asiakkuusviestintää tulevaisuudessa varsinkin digitaalisissa kanavissa, kun taas kuluttajat toivoisivat asiakkuusviestinnän määrän pysyvän suurin piirtein entisellään. Tulosten mukaan kuluttajat eivät ainakaan halua ottaa vastaan nykyistä enempää mainontaa missään kanavassa. Mistä on kysymys – kärsivätkö markkinoijat empatiavajeesta? Asiakkaan asemaan asettuminen on vaikeaa, ehkäpä koska se tekee markkinoijan työn piirun verran vaivalloisemmaksi. Ilmiöön on kuitenkin yksi selkeä vastalääke: hyöty. Jos asiakas kokee viestin itselleen hyödyllisenä ja merkityksellisenä, hän tulkitsee sen todennäköisemmin palveluksi kuin tyrkytykseksi. Tällöin hän on valmiimpi vastaanottamaan viestejä samalta lähettäjältä jatkossakin.

Rakenna asiakaskokemusta markkinoinnin avulla

Kanavavalintojen puolella markkinoija voi osoittaa empatiaansa esimerkiksi jakamalla viestinsä paikassa, jossa asiakas on valmiimpi ottamaan sen vastaan. Selvitysten mukaan kuluttajat ovat tyytyväisimpiä postilaatikkoon tulevien viestien määrään. Keväällä valmistuneen tutkimuksen mukaan lähes 90 % kuluttajista tutustuu kotiin saamaansa suoramainokseen. Aktiiviset verkko-ostajat ovat keskimääräistä kiinnostuneempia vastaanottamaan osoitteellista suoramainontaa. Lisäksi printtimainontaa haluavissa korostuvat työikäiset, työtekijä-asemassa olevat sekä hyvätuloiset. Postilaatikossa on brändeille tilaa erottua edukseen. Siitä huolimatta markkinointipäättäjät suunnittelivat vähentävänsä panostuksiaan printtiviestintään. Noin puolet tutkituista markkinointipäättäjistä arveli käyttävänsä jatkossa vähemmän printtijakelua, ja viidennes uskoi, ettei osoitteellista printtiä käytetä heillä tulevaisuudessa lainkaan. Olennaisinta on asiakaskokemus. Markkinoinnilla voi olla iso merkitys asiakaskokemuksen, luottamuksen ja vastuullisuuden rakentamisessa – ja joskus valitettavasti myös niiden tärvelemisessä. Vastuullinen markkinoija ei perusta valintojaan mainosmelun maksimointiin tai yleisiin kanavauskomuksiin. Hän ottaa selvää, mitä hänen omat asiakkaansa aidosti haluavat ja arvostavat, ja yrittää elää sen mukaan.

Opi tunnistamaan asiakkaasi ostomotiivit. Tutkimukset kertovat, miten kuluttajien ostokäyttäytyminen on muuttunut.

Pyydämme lomakkeella vain niitä tietoja, joita tarvitsemme asian käsittelemiseksi.
Lisää tietoa henkilötietojen käsittelystä Postissa.