Näytä kaikki artikkelit

Lataa tutkimus: Ihastuttaako vai vihastuttaako kohdennettu mainonta?

Selvitimme jälleen kohdennetun markkinointiviestinnän kiinnostavuutta eri kanavissa ja sen vaikutusta kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Lue nostot tuloksista ja lataa kyselytutkimuksen koonti.

Kohdennetun markkinointiviestinnän tutkimuksessa selvitimme jälleen, miten kuluttajat suhtautuvat mainontaan eri kanavissa ja miten markkinointi vaikuttaa heidän ostokäyttäytymiseensä verkossa ja kivijalassa. Tutkimuksessa huomioituja markkinointikanavia olivat osoitteellinen printtisuora, eli vastaanottajan nimellä kotiin jaettava suoramainos, osoitteeton printtisuora, eli ilman nimeä kotiin jaettava suoramainos, sähköpostimainonta ja digimainonta.

1. Mainontaan myönteisesti suhtautuvia on enemmän kuin kielteisesti suhtautuvia

Markkinoijan kannalta on positiivista, että kyselytutkimuksen vastaajista lähes 30 prosenttia suhtautui mainontaan myönteisesti, siinä missä kielteisesti suhtautuvien osuus jäi alle 20 prosentin. Väliin jää lisäksi noin puolet vastaajista, jotka suhtautuivat erilaisiin vastaanottamiinsa mainoksiin neutraalisti. Mainosmyönteiset vastaajat tekevät ostoksia sekä verkossa että kivijalassa ja ostavat mainonnan perusteella enemmän.

2. Printtimainonta koettiin vähemmän häiritseväksi kuin muut markkinointikanavat

Vastaajat kokivat kaikista myönteisimmäksi kanavaksi osoitteettoman printtisuoran. Yleisesti printtimainonta koettiin vähemmän häiritseväksi kuin sähköpostimainokset ja digitaalinen mainonta. Osoitteellista printtiä pidettiin henkilökohtaisena, ja sekä osoitteelliseen että osoitteettomaan printtiin oli helppo palata ja perehtyä ajan kanssa. Kolmannes vastaajista oli sitä mieltä, että osoitteeton printti oli hyödyllinen, ei tunkeileva tai tyrkyttävä. Vastaajista 65 prosenttia kertoi säilyttävänsä mainoksia vähintään muutaman päivän.

3. Kuusi kymmenestä hyödyntää ostosten tekemiseen alekoodin tai -kupongin

Tutkimus osoittaa, että markkinoinnin mukana lähetetyt alekoodit ja -kupongit ovat tehokas keino ohjata kuluttajia ostoksille. Vastaajista 61 prosenttia kertoi käyttävänsä mainonnan mukana saamansa alekoodin tai -kupongin vähintään joskus. Eniten mainonnan mukana tulevia alennuksia hyödynsivät 18–24-vuotiaat vastaajat, joista 83 prosenttia kertoi tekevänsä näin vähintään joskus. Kaikissa ikäryhmissä alennuksia vähintään joskus hyödyntävien osuus oli yli puolet vastaajista. Ketkä suhtautuvat mainontaan kaikista myönteisimmin? Mistä kanavista kuluttajat hankkivat tietoa ostopäätöksensä tueksi? Miten mainostajan tunnettuus vaikuttaa viestin vastaanottamiseen? Miten printtimainonta konvertoituu ostamiseksi?

Lataa tutkimustulosten koonti tästä:

Pyydämme lomakkeella vain niitä tietoja, joita tarvitsemme asian käsittelemiseksi.
Lisää tietoa henkilötietojen käsittelystä Postissa.