Näytä kaikki artikkelit

Kotipizza lisäsi Postisen käyttöä ekonometrisen mallinnuksen tulosten perusteella

Fast casual -trendi kasvaa: kuluttajat haluavat tuoretta ja vastuullisesti tuotettua ruokaa. Kotipizza on tuonut fast casual -henkeä uuteen ilmeeseensä sekä koko ravintolaympäristöön pizzalaatikoita myöten. Ketjun noin 270 ravintolasta 60 % on jo uuden ilmeen mukaisia.

Kasvumme on hyvää ja ylittää markkinan, sanoo Kotipizzan markkinointipäällikkö Kaisa Karjalainen, - Vuoden 2016 ensimmäisen kvartaalin kasvu oli koko alalla noin 6 %, josta Kotipizzan oma kasvu 16,8 %. Uskomme vahvasti kasvuun: ihmiset ovat entistä valveutuneimpia ja tiedostavat raaka-aineiden alkuperän ja laadun. Kotipizza on vastannut haasteeseen omilla valinnoillaan, joihin kuuluu kotimaisuus, läpinäkyvyys ruuan alkuperässä ja luomun suosiminen mahdollisuuksien mukaan.

Teimme mediaoptimointia ja nostimme Postisen kierrokset kahdesta viiteen.

Kotipizza optimoi markkinointi- ja mediapanostuksensa

- Viime syksynä toteutimme ensimäistä kertaa ekonometrisen mallinnuksen: kaikki myyntiin vaikuttavat tekijät analysoitiin; myyntidata, markkinointidata, ulkoiset tekijät kuten palkkapäivät, juhlapyhät, lomat, sään vaikutus, mediat, hintapisteet, kampanjasisällöt. Ekonometrinen mallinnus kertoo, kuinka mihinkin mediaan laitettu euro tulee myyntinä takaisin. Optimointi ja mallintaminen on jatkuva prosessi ja sen pohjalta ohjataan mediapäätösten tekoa, sanoo Karjalainen.

- Mainontamme on edelleen tv-vetoista, mutta ekonometrisen mallinnuksen antamien tulosten perusteella olemme tehneet myös muutoksia, erityisesti suorajakeluissa.

Postisen rooli suoramainonnassa korostui

- Innostuimme Postisesta jo silloin kun se esiteltiin meille. Kun sitten tutkimme eri muuttujien vaikutusta myyntiin, päädyimme luopumaan perinteisistä suorajakeluistamme ja korvasimme ne Postisen takasivun kuponki-ilmoituksilla. Samalla nostimme ilmoitusfrekvenssin kahdesta viiteen kierrokseen vuodessa. Postisen etu on sen valtakunnallisuus, tavoitamme yhdellä ilmoituksella kattavasti koko toiminta-alueemme. Jos jokin Kotipizzan alue jää Postisen peittoalueen ulkopuolelle, niin teemme oman täsmäjakelun kyseisele alueelle.

Tuloksia ja kokemuksia

- Nyt kun teemme viisi Postisen kuponkikampanjaa, olemme lyhentäneet kampanja-aikoja noin 15 päivään, aiemmin kampanjakesto oli jopa yli kuukauden. Tiivistäminen tuo tehoja; kupongit liikkuvat parhaiten heti ilmestymisen jälkeen ja juuri ennen kampanjan loppua. Siitäkin päätellen ihmiset säästävät kuponkeja, ja kun voimassaoloaika lähestyy loppua, he aktivoituvat. Paperikupongin näkyvyys on hyvä siinä jääkaapin ovessa.

- Postisen kupongeissa ohjataan myös digitaaliseen kuponkiin, mutta niiden käyttö on pääkaupunkiseudulla suurempaa kuin maaseudulla. Suomalaiset ovat kuponkikansaa ja perinteiset kupongit toimivat edelleen hyvin, erityisesti mitä pohjoisemmaksi mennään.

- Keskiviikon jakelu sopii meille erinomaisesti; viikonloppuisin teemme valtaosan koko viikon myynnistä ja silloin kupongit liikkuvat vilkkaasti.

- Kuponkitarjoukset ovat meille taktisen tekemisen yksi kivijalka. Myynnin kannalta haasteellinen "laihdutuskuukausi" tammikuu on meille aivan ehdoton kuponkikuukausi, nauraa Karjalainen, - Muita sesonkeja ei erotu yhtä paljon. Hyvä pizza maistuu aina!

 Paperikuponki jää näkyviin jääkaapin oveen. Se on meille hyvä mainospaikka.